Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Naturfag i skolen 1

Beskrivelse

Naturfag 1 går over eit studieår og består av to emne à 15 studiepoeng:

NAT621 haust
NAT622 vår

For opptak til Naturfag 1 må du dokumentere godkjend lærarutdanning. For å kunne gjennomføre emnet, må du ha tilgang til ein naturfagklasse.

Les meir om Naturfag 1:
https://www.uib.no/skolelab/122725/naturfag-1-2019-2020

Søkarar til lokalt suppleringsopptak får i utgangspunktet tilbod om studieplass på båe emna samla. Dersom du ønsker å berre ta eitt av dei to emna, må du ta kontakt med UiB Videre, tlf 55 58 20 40, e-post videre@uib.no

Undervisning

Alle samlingane er lagt på like vekedagar, onsdag og torsdag. Den første samlinga har ein ekstra dag i tillegg.

NAT621 hausten 2019:

27. - 29. august

25. - 26. september

6.-7. november

NAT622 våren 2020:
15.-16. januar
25.-27. februar
29. - 30. april

Kontakt

Kontakt

UiB Videre

videre@uib.no
55 58 20 40

Eksamensinformasjon

Tilgjengelege kurs

Haust 2019
Kursdato: 27.08.2019 - 07.11.2019
Pris: Ikkje fastsett
Søknadsfrist: Frist utløpt