Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Naturfag i skulen 3

Beskrivelse

Naturfag 2 går over eitt studieår og består av to emne à 15 studiepoeng:

NAT623 haust

NAT624 vår

For opptak til Naturfag 2, må du dokumentere godkjend lærarutdanning. For å kunne gjennomføre emnet, må du ha tilgang til ein naturfagklasse.

Les meir om Naturfag 2:
https://www.uib.no/skolelab/122726/naturfag-2-2019-2020

Søkarar til lokalt suppleringsopptak får i utgangspunktet tilbod om studieplass på båe emna samla. Dersom du ønsker å berre ta eitt av dei to emna, må du ta kontakt med UiB Videre, tlf 55 58 20 40, e-post videre@uib.no

Undervisning

Samlingane på Naturfag 2 2019-2020 er lagt på like vekedagar, måndag og tysdag. Kursdagane vil normalt gå frå kl. 09.00 til 15.30.

NAT623 hausten 2019:

3.-5. september
23.-24. oktober
13.-14. november 

NAT624 våren 2020:
8. - 9. januar
17.-19. mars
22.-23. april

Kontakt

Kontakt

UiB Videre

videre@uib.no

55 58 20 40

Eksamensinformasjon

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs