Hjem
Studentsider
PhD-kurs

Symposium for forskere i tidlig fase

 • Studiepoeng3
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeNEUROSYSM910
 • Ressursar

Hovedinnhold

Kursomtale

Undervisingsspråk

Engelsk

Kursinnhald

Serien av symposium har som formål å gi ph.d.-kandidatene erfaring med presentasjonsteknikk, gi muntlige presentasjoner, delta i faglige diskusjoner og nyttiggjøre seg faglige innspill og kommentarer for å øke kvaliteten på vitenskapelig presentasjon og vitenskapelig tenkning. Symposiet har også som formål å styrke vitenskapelige nettverk mellom forskere, og det blir lagt til rette for å bygge relasjoner mellom forskere.

Symposiet organiseres 4 ganger årlig, 2 ganger i semesteret. Innholdet er en keynote presentasjon (ca. 45 minutter) etterfulgt av opptil 4 innlegg og kort diskusjon (hver ca. 25 minutter). Presentasjonen skal være av egen forskning og det skal fokuseres på kvalitet i presentasjonsmetodikk og gjennomføring.

Symposiet ledes av chair (seniorforsker) og koordinator rekruttert fra postdoktorer og ph.d.-kandidater ved Neuro-SysMed.

Læringsutbyte

Etter at kurset er gjennomført skal kandidaten ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Vite hvordan muntlig vitenskapelig presentasjon av egne problemstillinger og metode skal gjennomføres.
 • Være i stand til å analysere og dokumentere andres presentasjon av forskning.
 • Lære om det vitenskapelige forskningsarbeidet som gjøres ved Neuro-SysMed.

Ferdigheter

 • Dokumentere individuell vurdering av vitenskapelige presentasjoner.
 • Skal dokumentere evne til å håndtere kompleks kunnskap og utfordre etablert kunnskap og faglig praksis, i egne rapporter.
 • Skal være i stand til å yte og til å motta faglig kritikk på et høyt nivå, og nyttiggjøre seg faglig innspill på en fruktbar måte i egen forskning.
 • Dokumentere presentasjonsferdigheter av egen forskning.
 • Være bevisst sin unike rolle i det vitenskapelige miljøet ved NeuroSysMed og styrke gode sosiale bånd med det faglige nettverket av forskere og øvrig personale.
 • Være i stand til å styrke vitenskapelige relasjoner til viktige forskere i etablerte nettverk.
 • Være i stand til å ta initiativ til å etablere nettverk ved å styrke sosiale relasjoner med forskere.

Generell kompetanse

 • Drøfte bruk av vitenskapelig metode, kjenne til muligheter og begrensninger, og kunne tilpasse egnet metode til egen forskning.
 • Være i stand til å utveksle faglige kunnskaper i vitenskapelige nettverk, og styrke samarbeid kortsiktig og langsiktig med tanke på å fremme egen forskning og karriereutvikling.
 • Kunne formidle egen forskning i nasjonale og internasjonale forum for forskningsutveksling.

Undervisningsperiode

Vår og høst (deltakelse på 4 symposium i løpet av 2 år).

Formelle krav

Påmelding og -fristar

Kandidater ved Universitetet i Bergen (UiB) må melde seg på gjennom StudentWeb (http://studentweb.uib.no) innen 1.februar/1 september.

Krav til forkunnskapar

Mastergrad eller tilsvarende, MD, MSc, med unntak av forskerlinjestudenter ved det medisinske fakultet.

Tilrådde forkunnskapar

Krav om påbegynt utdanning på mastergradsnivå eller opptak ved Forskerlinjen.

Inngår i opplæringsdel

Anbefalt som del av opplæringsdelen for ph.d.-kandidater knyttet til Neuro-SysMed Forskerskole i translasjonell nevrovitenskap, og ved forskerskolene ved UiB for øvrig.

Vurderingsform

Bestått/ ikke bestått

For å bestå emnet må kandidaten ha:

1) Deltakelse på minimum 4 symposia.

2) Skrive og levere totalt 4 vitenskapelige rapporter fra presentasjoner ved symposium.

3) Presentere muntlig egen forskning ved ett av symposia.

Fagleg overlapp

CCBIO junior symposium (CCBIO901) er et allerede etablert ECTS meriterende program ved UiB, siden 2014. Ettersom CCBIO901 er en stor suksess, har vi valgt å adoptere organisasjonsmodellen for Neuro-Sysmeds junior symposium. Vårt arrangement er rettet mot de akademiske problemstillingene som er relevant for de nevrologiske symdommene, som Multippel Sklerose, Parkinson sykdom, Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og demens.

Selv om organisasjonsmodellen er lik som CCBIO901, har innholdet ingen faglig overlapp med juniorsymposiet ved CCBIO.

Neuro-SysMeds seminarserie (NEUROSYSM920) er ikke overlappende junior symposium ettersom junior symposium er drevet av ph.d.-kandidatene og andre juniorforskere. Til forskjell fra seminarrekken

skal studentene presentere sin egen forskning og delta i vitenskapelige diskusjoner som er relevant for egne studier.

Kven kan delta

Kurset retter seg mot ph.d.-kandidater og forskerlinjestudenter ved Neuro-SysMed, men er også åpent for masterstudenter forskere, postdoktorer og andre interesserte nasjonalt og internasjonalt. Kandidater ved Neuro-SysMed Forskerskole er prioritert ved opptak.

Utfyllande informasjon

Program

Symposiet organiseres 4 ganger årlig, 2 ganger i semesteret. Innholdet er en keynote presentasjon (ca. 45 minutter) etterfulgt av opptil 4 innlegg og kort diskusjon (ca. 25 minutter) av ca. 4 timers varighet. Studentene skal presentere egen forskning eller selvvalgt vitenskapelig tema ved symposiet. Samtlige forpliktelser skal være bestått for å erverve ECTS-poeng:

1) Deltakelse på minimum 4 symposia, av 5 timers varighet inkludert forberedelser (20 timer) med litteraturgjennomgang i forkant av symposiet. Oppmøte registreres.

2) Utarbeide og levere til sammen 4 vitenskapelige rapporter (ca. 500 ord) fra presentasjoner ved symposiet. Estimert arbeidstid er ca. 15 timer per rapport inkludert forberedelser (60 timer).

3) Presentere muntlig egen forskning ved et symposium (10 timer).

Antall timer: 90

Fagleg ansvar

Kristina Xiao Liang

Innleiarar

Hvert symposium blir ledet av kurskoordinatorene (chair), som fungerer som ordstyrer og leder av diskusjoner.

Undervisningsstad

Campus UiB/ Haukeland universitetssjukehus

Kontakt

Undervisningsperiode

Vår og høst (deltakelse på 4 symposium i løpet av 2 år).