Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Short Introductory Course in Norwegian Language

 • Studiepoeng7.5
 • UndervisingssemesterSummer, Spring, Autumn
 • EmnekodeNOR-INTRO
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk (Bokmål)
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

7,5

Studienivå (studiesyklus)

-

Undervisningssemester

Høst/vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Målgruppen for NOR-INTRO er utvekslingsstudenter ved Universitetet i Bergen. Kurset er spesielt egnet for internasjonale studenter som skal studere på UiB ett til to semestre, og som planlegger å ta introduksjonskurs i norsk språk og kultur, i tillegg til øvrige program. NOR-INTRO kvalifiserer ikke til videre opptak på NOR-U2.

Dette innføringskurset fokuserer på vokabular knyttet til temaer som å introdusere seg selv og andre, studier, mat, klær, bolig, vær og hverdagslige situasjoner og hendelser.

Kurset vektlegger i stor grad muntlige språkferdigheter. Studentene skal øve på grunnleggende uttale og norske setninger, og de vil kunne føre enkle samtaler på norsk om dagliglivet. Studentene skal også øve på å lese og skrive enkle tekster samt lytte til muntlig norsk.

Læringsutbyte

Etter å ha bestått kurset har studentene følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • å kunne forstå og bruke vanlige uttrykk og grunnleggende norske setninger

Ferdigheter

 • å kunne introdusere seg selv og andre
 • å kunne stille og svare på grunnleggende spørsmål innen temaer som kurset dekker
 • å kunne kommunisere på en enkel måte og bruke et svært grunnleggende norsk ordforråd og grammatikk
 • å kunne forstå langsom og tydelig norsk tale om temaer som kurset dekker
 • å kunne lese og skrive enkle tekster om temaer som kurset dekker

Generell kompetanse

 • å kunne formulere og forstå grunnleggende norske uttrykk og setninger relatert til temaer som kurset dekker

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen.

Studiepoengsreduksjon

Det er faglig overlapp mellom NOR-INTRO og temaer dekket av NOR-U1 og NOR-U2. NOR-INTRO kombinert med et av disse kursene vil derfor gi en studiepoengreduksjon på 7,5 studiepoeng. Eksempelvis vil NOR-INTRO og NOR-U1 kombinert gi 15 studiepoeng totalt.

Krav til studierett

For mer informasjon om opptak, se:

https://www.uib.no/en/lle/30674/norwegian-language-courses

Arbeids- og undervisningsformer

Kurset har 36 timer med undervisning.

Studentene fordeles inn i seminargrupper og det er forventet at man er forberedt og deltar aktivt i undervisningen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk oppmøte på kurset. Studenter som er mer enn 25% borte fra kurset vil ikke kunne gå opp til eksamen. Studentene skal i løpet av kurset levere minst tre skriftlige oppgaver.

Godkjenning av de obligatoriske undervisningsaktivitetene er gyldig i tre semestre, inkludert undervisningssemesteret og de to påfølgende semestrene.

Vurderingsformer

Kurset avsluttes med en muntlig eksamen på norsk. Muntlig eksamen varer i 15 minutter og består av en samtale mellom eksaminator og vanligvis en eller to studenter. Muntlig eksamen vil bli vurdert som bestått eller ikke bestått. Resultatet kan ikke gjøres om til en karakter fra skalaen A til F.

Når det gjelder antall vurderingsforsøk, se forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen § 6.8

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen hjelpemiddel er tillatne.

Karakterskala

Bestått/ ikke bestått.

Vurderingssemester

Høst/ vår.

Litteraturliste

Litteraturlisten annonseres i starten av semesteret. Studenter må ha ordbok.

Emneevaluering

Kurset vil evalueres i tråd med instituttets retningslinjer og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Det kan for eksempel være tilbakemelding i form av evalueringsskjema eller dialog med emneansvarlig.

Programansvarleg

Programstyret for norskkursene har ansvar for faglig innhold og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emnene der.

Emneansvarleg

Programstyret for norskkursene.

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.

Eksamensinformasjon