Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kurs i norsk språk og kultur for framandspråklege studentar, nynorsk, trinn 3

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeNOR-U3NN
  • Talet på semester1
  • Språk 
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

 

Undervisningssemester

 

Undervisningsstad

 

Mål og innhald

 

Læringsutbyte

 

Krav til forkunnskapar

 

Tilrådde forkunnskapar

 

Krav til studierett

 

Arbeids- og undervisningsformer

 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 

Vurderingsformer

 

Karakterskala

 

Litteraturliste

 

Emneevaluering

 

Kontakt