Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Kurs i norsk språk og kultur for framandspråklege studentar, nynorsk, trinn 3

Eksamensinformasjon

  • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

  • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen og munnleg eksamen

    • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

    • Eksamensdel: Munnleg eksamen