Hjem
Studentsider
PhD-kurs

Hjerteavbilding i forskning

Hovedinnhold

Kursomtale

Undervisingsspråk

Engelsk

Kursinnhald

Kurset vil ta for seg dei mogelegheitene ekkokardiografi, hjarte CT og magnetresonanstomografi (MR) gjev innanfor hjarteforsking.

Målet med kurset er å fremme kunnskap, vitskapleg samspel og nettverksbygging mellom PhD kandidatar og forskarlinestudentar som brukar non-invasive hjarteavbildingsmetodar i si forsking.

Kurset vert arrangert av Norsk PhD skule i hjarteforsking (NORHEART) i samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB). For meir informasjon sjå: www.norheart.no

Læringsutbyte

Etter at kurset er gjennomført skal kandidaten:

Kunnskapar:

 • vere i kunnskapsfronten om teoretisk og praktisk nytte av ulike non-invasive hjarteavbildingsmetodar i klinisk og eksperimentell forsking
 • kunne vurdere fordelar og ulemper i val av hjarteavbildingsmetodar
 • kunne bidra til å utvikle ny kunnskap innanfor non-invasive hjarteavbildingsmetodar

Ferdigheiter:

 • kunne planlegge og utføre eiga forsking med non-invasive hjarteavbildingsmetodar på høgt internasjonalt nivå
 • kunne handtere komplekse metodespørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innan hjarteavbilding
 • gje og ta imot fagleg kritikk på eit høgt nivå

Generell kompetanse:

 • drøfte og vurdere bruk av ulike hjarteavbildingsmetodar i forsking
 • utveksle teknisk ekspertise og erfaring gjennom presentasjon av eiga forsking
 • analysere og diskutere vitskapelege metodeartiklar

Undervisningsperiode

5. til 7. mars 2019

Studiepoeng

3

Formelle krav

Påmelding og -fristar

Påmelding gjennom Studentweb med frist 30.januar 2019.

Maksimalt 15 deltakarar.

Krav til forkunnskapar

PhD student eller forskarlinestudent i medisin eller helsefag. Noka erfaring med hjarteavbilding er ein fordel.

Tilrådde forkunnskapar

PhD student eller forskarlinjestudent i medisin eller helsefag. Noka erfaring med hjarteavbilding er ein fordel.

Inngår i opplæringsdel

PhD (valgfritt kurs)

Vurderingsform

Skriftlege fleirvalsoppgåver. Vurdering: bestått/ikkje bestått. >80% frammøte.

Kven kan delta

Kurset er ope for PhD studentar, forskarlinestudentar eller postdoktorar med rettleiingsansvar knytt til UiB eller NORHEART som treng kompetanse i hjarteavbilding. 

Utfyllande informasjon

Utfyllande kursomtale

Kurset består av forelesningar, gruppearbeid og presentasjon av eiga forsking.

Kursvarighet 3 dagar (24 timar).

Kursdeltakarane må lese gjennom anbefalt kurslitteratur, ca. 120 sider state-of-the-art oversiktsartiklar som omhandlar bruk av dei hjarteavbildingsmetodane som kurset omfattar (40 timer). Kursdeltakarane må sende inn eit abstrakt på maks 1 side basert på eiga forsking (10 timer).

Kursdeltakarane må førebu ein 10 minutts abstraktpresentasjon og gruppearbeid (10 timar).

Program

Foredrag á 30 minutt

Internasjonalt foredrag á 45 minutt

Diskusjon

Gruppearbeid og presentasjonar av eiga forsking

Eksamen

Kontaktinformasjon

Postdoktor Helga Midtbø PhD

Hjarteavdelinga, Haukeland Universitetssjukehus

E-post: helga.bergljot.midtbo@helse-bergen.no

Fagleg ansvar

Professor Eva Gerdts, Klinisk institutt 2, UiB

Kjernelitteratur

Utvalde state-of-the-art publikasjonar (ca. 120 sider) vil bli tilsendt minst 4 veker før kursstart.

Undervisningsstad

Hotel Zander K, Zander Kaaes gate 7, Bergen

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Trekkfrist
  01.02.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

Undervisningsperiode

5. til 7. mars 2019