Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Norsk 2, modul A. Nordisk språk 2: Språkhistorie og talemål

Beskrivelse

NORSK 2 går over eit studieår og består av to emne à 15 studiepoeng:

NORSK623 Nordisk språk 2: Språkhistorie og talemål (haust)
NORSK622 Nordisk litteratur 2: Teksthistorie og kulturutvikling (vår)

Les meir om NORSK 2:
https://www.uib.no/nb/utdanning/evu/95000/norsk-2-8-13-trinn

Søkarar til lokalt suppleringsopptak får i utgangspunktet tilbod om studieplass på båe emna samla. Dersom du ønsker å berre ta eitt av dei to emna, må du ta kontakt med UiB Videre, tlf 55 58 20 40, e-post videre@uib.no

Undervisning

Undervisningstider NORSK623 hausten 2019:

4.-5. september
16.- 17. oktober
13. - 14. november

Kontakt

Kontakt

UiB Videre

55 58 20 40
videre@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  20.11.2019, 13:00
  Innleveringsfrist
  27.11.2019, 13:00
  Trekkfrist
  06.11.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs