Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteroppgåve for klinisk ernæring

 • Studiepoeng60
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeNUCLI395
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk og engelsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

3. og 4. semester (haust og vår)

Mål og innhald

Sjølvstendig vitskapeleg arbeid under rettleiing. Tilsvarer eit års arbeid.

Fire uker klinisk praksis hos ein godkjent helseinstitusjon.

Delta på masterseminar.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten ha:

 • Erfaring i å gjennomføre et sjølvstendig forskingsarbeid med planlegging, gjennomføring og presentasjon.
 • Gjennomført eit sjølvstendig arbeid som viser forståing, refleksjon og modning.
 • Gjennomført 4 veker klinisk praksis som gir innsikt i rollen som klinisk ernæringsfysiolog, og praktisere ferdigheter og kunnskap ervervet i løpet av studiet.
 • Hatt anledning til å praktisere sine kunnskaper i kliniske settinger.
 • Erfaring i å presentere eige arbeid etter å ha hatt eit innlegg i masterseminar.

Krav til forkunnskapar

Avlagt eksamen i alle obligatoriske mastergradsemne og valfrie emne, til saman 60 studiepoeng.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Det blir oppretta ei skriftleg rettleiingskontrakt (utdanningsplan) mellom student, rettleiar og instituttet. Undervisning skjer i form av praktisk og teoretisk rettleiing. Masteravtale og veiledningskontrakt skal signeras medio 2. semester. Rettigheter og plikter er spesifisert i masteravtalen og rettleiingskontrakten.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjend 4 veker klinisk praksis.

Halde eit innlegg om eige masterprosjekt for medstudentar og rettleiarar i eit masterseminar ein eller to 2 gonger i løpet av året.

Vurderingsformer

Innlevering av masteroppgåve på ca. 70 sider. Innleveringsfrist er 15. mai. Munnleg og skriftleg presentasjon av oppgåva.

Karakterskala

A-F

Emneevaluering

Skriftleg evaluering

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie-nutrition@uib.no / +47 55 58 54 44 / +47 55 58 25 35

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Trekkfrist
  01.02.2021
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve