Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteroppgåve i human ernæring

 • Studiepoeng60
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeNUHUM395
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk/engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust og vår

Mål og innhald

Studenten skal gjennom arbeidet med masteroppgava opparbeide seg kunnskap og erfaring innen ulike metoder og vitskaplege arbeidsteknikker. Med masteroppgåva skal studenten ha gjennomført eit sjølvstendig arbeid som viser forståing, refleksjon og modning. Studenten skal kunne planlegge og utføre vitskapelege eksperiment, og kritisk vurdere både eigne resultat så vel som relevant faglitteratur.

Delta på masterseminar.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskaper:

 • Redegjøre for og anvende ulike metoder og vitenskapelige arbeidsteknikker.

Ferdigheter:

 • Gjennomføre et selvstendig arbeid som viser forståelse, refleksjon og modning.
 • Planlegge og utføre vitenskapelige eksperiment
 • Vurdere kritisk både egne resultat så vel som relevant faglitteratur
 • Erfaring i å presentere eige arbeid etter å ha hatt eit innlegg i masterseminar.

Krav til forkunnskapar

Avlagt eksamen i alle obligatoriske mastergradsemne og valfrie emne, til saman 60 studiepoeng.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Det blir oppretta ein skriftlig rettleiingskontrakt (utdanningsplan) mellom student, rettleiarar og instituttet. Undervisning skjer i form av praktisk og teoretisk rettleiing. Masteravtale og rettleiingskontrakt skal signeras medio 2. semester. Rettigheter og plikter er spesifisert i masteravtalen og rettleiingskontrakten.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Halde eit innlegg om eige masterprosjekt for medstudentar og rettleiarar i eit masterseminar ein eller to gonger i løpet av året.

Vurderingsformer

Innlevering av masteroppgåve på ca. 70 sider. Innleveringsfrist er 15. mai. Munnleg og skriftleg presentasjon av oppgåva.

Karakterskala

A-F

Emneevaluering

Skriftleg evaluering

Kontaktinformasjon

studie-nutrition@uib.no/ +47 55 58 54 44 / 55 58 25 35

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Trekkfrist
  01.09.2023
  • Eksamensdel: Masteroppgave

  • Eksamensdel: Justerande munnleg