Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Innføring i klinisk ernæring

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Det er viktig at studentane tidleg i studiet får kjennskap til ein del verktøy som er eineståande for faget. Studentane skal bli kjende med matvaretabellen og norske tilrådingar for ernæring og fysisk aktivitet. Dei skal kjenne til kva verktøy Shdir nyttar for å utforme sine råd om ernæring, og kva næringsstoff det er lett å få for lite av viss ein ikkje følgjer desse råda. Det er viktig å kunne vurdere følgjene av andre aktørar sine ernæringsråd. Livsstilssjukdommar samt relevante kosthaldsendringar blir gjennomgått. Studentane skal kunne vurdere næringsinnhaldet i forskjellige matvaregrupper, samt kosthaldstilskot frå apotek, helsekostbutikkar og daglegvarehandel.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskaper:

 • beskrive grunnleggende aspekter ved energimetabolisme og energiforbruk som ulike metabolske prosesser krever
 • presentere de ulike metodene som brukes for å studere energimetabolisme
 • gi en oversikt over ulike vekttapsstrategier
 • identifisere ulike behov for fysisk aktivitet

Ferdigheter:

 • anvende ulike metoder for å studere energimetabolisme
 • regne ut og vurdere næringsinnholdet i kosten til en pasient
 • avdekke behov for og gi råd om fysisk aktivitet

Kompetanse:

 • kommunisere og samarbeide med medstudenter for gjennomføring og presentasjon av praktiske øvelser

Krav til studierett

Opptak til bachelorprogram i human ernæring

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesingar (ca 24 t), gruppearbeid og presentasjoner.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Gruppearbeid, presentasjonar.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 2 timer

Emneevaluering

I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å forbetra studiet blir det jamleg organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil liggje til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie-/undervisningsopplegg.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie-nutrition@uib.no/ (+47) 55 97 43 70 / (+47) 55 58 25 35

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen