Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Matvarekunnskap

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeNUTR150
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og engelsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Kurset gir kunnskap om råvarer og matvarer, om deira bruk i matlaging og kva dei har å seie for kosthaldet. Kurset dreier seg og om matvareproduksjon i hushald, storkjøkken og industri; prosessar i næringsmiddelindustrien; næringsstoff i mat og ferdigprodukt; hygiene og mattryggleik; sensorikk og konserveringsmetodar; forsking og utvikling i næringsmiddelindustrien samt lover og reglar som regulerer produksjon og frambod av mat, deklarasjonar og merking av matvarer, og forvaltninga av dette lov- og regelverket.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskapar:

 • beskrive sammensetning av næringsstoffer i vanlege matvaregrupper
 • beskrive korleis matvarer vert produsert og framstilt for konsum, knytta til bedriftsbesøk.
 • forklare og vurdere betydningen av matproduksjon med både tradisjonell og moderne teknologi og metoder og deres effekt på næringsinnhald og produktkvalitet.
 • gi en oversikt over lovgjeving i forhold til matvarer og matproduksjon, inkludert lover om deklarasjon/merking, tilsettingsstoff og genmodifisert mat.

Ferdigheiter:

 • bruke kostberegningsprogrammer (for eksempel "Kostholdsplanleggeren").
 • identifisere og presentere innhaldet av spesifikke aminosyrer, karbohydrat, feittsyrer, vitamin og mineral i samansette måltid og ulike kosthald.

Kompetanse:

 • samarbeide med medstudentar om gruppeoppgåver.

Krav til forkunnskapar

NUTR-INF, BIOBAS og NUTR207 eller motsvarande

Krav til studierett

Opptak til bachelorprogram i human ernæring

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar, bedriftsbesøk, gruppearbeid, kostregistrering og heimeoppgåver.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • registrering av eigen kost og utrekning av næringsinnhald ved hjelp av "Kostholdsplanleggeren".
 • besøk i verksemder og på storkjøkken.

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, fire timer

Karakterskala

Karakterskala A-F

Emneevaluering

I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å forbetra studiet blir det jamleg organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil liggje til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie-/undervisningsopplegg.

Institutt

Klinisk institutt 1

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie-nutrition@uib.no/ (+47) 55 97 43 70 / (+47) 55 58 25 35

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Dato
  25.10.2019, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.09.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted