Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Matvarekunnskap

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeNUTR150
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Kurset gir kunnskap om råvarer og matvarer, om deira bruk i matlaging og kva dei har å seie for kosthaldet. Kurset dreier seg og om matvareproduksjon i hushald, storkjøkken og industri; prosessar i næringsmiddelindustrien; næringsstoff i mat og ferdigprodukt; hygiene og mattryggleik; sensorikk og konserveringsmetodar; forsking og utvikling i næringsmiddelindustrien samt lover og reglar som regulerer produksjon og frambod av mat, deklarasjonar og merking av matvarer, og forvaltninga av dette lov- og regelverket.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

 • beskrive sammensetning av næringsstoffer i vanlege matvaregrupper
 • beskrive korleis matvarer vert produsert og framstilt for konsum, knytta til bedriftsbesøk.
 • forklare og vurdere betydningen av matproduksjon med både tradisjonell og moderne teknologi og metoder og deres effekt på næringsinnhald og produktkvalitet.
 • gi en oversikt over lovgjeving i forhold til matvarer og matproduksjon, inkludert lover om deklarasjon/merking, tilsettingsstoff og genmodifisert mat.

Ferdigheiter:

 • bruke kostberegningsprogrammer (for eksempel "Kostholdsplanleggeren").
 • identifisere og presentere innhaldet av spesifikke aminosyrer, karbohydrat, feittsyrer, vitamin og mineral i samansette måltid og ulike kosthald.

Kompetanse:

 • samarbeide med medstudentar om gruppeoppgåver.

Krav til forkunnskapar

Fullført første tre semester av Bachelorprogram i human ernæring

Krav til studierett

Opptak til bachelorprogram i human ernæring

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar, gruppearbeid, heimeoppgåver, kostregistrering, rapport/blogg og presentasjonar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • innlevering, presentasjon og diskusjon av skriftleg rapport/blogg
 • planlegging, gjennomføring, presentasjon og diskusjon av ein spesialdiett
 • gjennomføring av fleirvalsspørsmål på MittUiB

Vurderingsformer

 • skriftleg rapport/blogg, karakterskala A-F (40 % av karakteren)
 • skriftleg skuleeksamen, 2.5 timar, karakterskala A-F (60 % av karakteren)

Om du ikkje får bestått på en eller begge delar av vurderinga, må du ta om igjen den eller de delane du ikkje har bestått.

Ved gjentak av eksamen (for å forberede resultat) kan du velje å ta opp ein eller begge vurderingsdelar i undervisingssemesteret.

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel tospråkleg ordbok som må vere kontrollerbar, dvs. at det eine språket må vere engelsk eller et skandinavisk språk

Karakterskala

Karakterskala A-F

Emneevaluering

I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å forbetra studiet blir det jamleg organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil liggje til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie-/undervisningsopplegg.

Institutt

Klinisk institutt 1

Kontakt

studie-nutrition@uib.no/ (+47) 55 58 54 44 / (+47) 55 58 61 46

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: En skriftlig prøve og en rapport

  Trekkfrist
  01.02.2023
  • Eksamensdel: Skriftleg eksamen

   Dato
   14.06.2023, 15:00
   Varigheit
   2.5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Rapport

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen