Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Metodar i ernæringsforsking

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i tenlege metodar for kosthaldsundersøkingar samt metodar brukt i klinisk og eksperimentell forsking. 

Læringsutbyte

Det blir venta at studenten etter fullført emne kan:

Kunnskaper:

 • Gjøre rede for grunnleggande forskingsetikk
 • Beskrive og vurdere dei viktigaste epidemiologiske forskingsmetoder
 • Beskrive og vurdere de viktigste metodane for måling av kosthald og ernæringsstatus
 • Gi en oversikt over klinisk og eksperimentell forskingsmetode innan ernæring
 • Beskrive korleis kosthaldsundersøkingar blir gjennomført i befolkninga og kva resultat av slike undersøkingar kan brukast til med hovudvekt på norske undersøkingar

Ferdigheter:

 • utføre føremålstenlege, elementære statistiske analysar på kosthaldsdata
 • Måle ernæringsstatus ved bruk av antropometri

Kompetanse:

 • Skrive en vitenskapelig rapport
 • Lese og vurdere selvstendig vitenskapelig litteratur

Krav til forkunnskapar

Kunnskap motsvarande NUTR120, NUTR150 og NUTR207

Krav til studierett

Opptak til bachelorprogram i human ernæring

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

36 undervisningstimar og ca 7 timar demonstrasjonar. Førelesingar, praktiske demonstrasjonar og gruppearbeid.

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, 4 timar.

Emneevaluering

I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å forbetra studiet blir det jamleg organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil liggje til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie-/undervisningsopplegg.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie@med.uib.no/ +47 55 97 30 41 / 55 58 25 35

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  18.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted