Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Human ernæring - Fordøyelse

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeNUTR302A
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk, eller engelsk ved behov
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

NB! Dette emnet tilbys ikke våren 2022.

Vår.

Emnet må ha minimum 3 påmeldte studenter for å undervises.

Mål og innhald

Emnet gir en detaljert innføring i de ulike prosessene under fordøyelsen med spesiell relevans for kliniske problemstillinger.

Man belyser sentrale mekanismer ved GI traktens funksjoner, hvordan den er bygd opp, hvilken funksjon den har m.t.p. fordøyelse og absorbsjon av mat.

Studentene får også høre om de viktigste sykdommene som er involvert, samt hvordan inntak av mat påvirker sykdommene, og omvendt, hvordan sykdommene påvirker inntak av mat og fordøyelse.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskaper:

 • Gi en detaljert oversikt over hjerne-tarm-aksens anatomi og fysiologi og patofysiologi som er involvert i fordøyelsesprosessen
 • Greie ut om fekal mikrobiota og hvilke tilstander dette er aktuelt for i forhold til fordøyelsen hos friske og pasientgrupper.
 • Greie ut om gastrointestinale hormoner som er involvert i fordøyelsesprosessen
 • Greie ut om lekk tarm
 • Redegjøre for mekanismene for regulering av de ulike kroppsfunksjonene og hvordan ulike næringsstoffer påvirker disse.

Ferdigheter:

 • Forstå enkelt apparatur til fysiologiske målinger
 • Tolke hvordan mat påvirker relevante fysiologiske tester som benyttes hos pasienter med gastroenterologiske sykdommer

Kompetanse:

 • Tolke resultater fra utstyr som blir brukt til å undersøke funksjoner vedrørende gjennomgåtte tema

Krav til forkunnskapar

Studenten må ha bestått emnene NUTR203 og NUTRFYS for å kunne ta dette emnet

Krav til studierett

Opptak til masterprogram i human ernæring eller klinisk ernæring

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på minst 80% av forelesningene

Vurderingsformer

Oppgave

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Emneevaluering

Nettbasert skriftlig evaluering

Kontakt

studie-nutrition@uib.no / (+47) 55 58 54 44 / (+47) 55 58 25 35

Eksamensinformasjon