Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Menneskets anatomi

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Mål med undervisinga (på kurset) er at studentane oppnår kunnskap om korleis ulike celletypar er organisert og byggjer opp vev, og vidare på kva måte forskjellige celletypar byggjer opp organ, organsystem og kroppsdelar.

Læringsutbyte

Etter fullført kurs kan studenten:

Kunnskaper:

 • sentrale makroanatomisk og histologisk terminologi (også latinske)
 • beskrive cellulær og histologisk oppbygging av vev
 • beskrive makroanatomisk oppbygging av organ og organsystemar
 • kjenne topografisk anatomi av kroppsdeler i pensum
 • bruka kunnskap om oppbygning og organisering av cellene, vevene, organ og organsystem som grunnlag for å forstå normal funksjon og avvik av normal, dvs. utvikling av sjukdomar i mennesket

Ferdigheter og kompetanse:

 • bruka lysmikroskop sjølvstendig for å forske og identifisere celler og histologiske strukturer i vevsnitt
 • identifisere makroanatomiske strukturar i anatomiske modellar og i fikserte humane preparat

Krav til studierett

Bachelorprogram i human ernæring

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar, histologikurs, demonstrasjonar og lærarleia eksamenskollokvium (rundt 50 timar totalt)

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Demonstrasjonar og histologikurset.

Vurderingsformer

2 timars skriftleg eksamen

Karakterskala

A-F

Fagleg overlapp

NUTRKRO (5sp), OD1ANA (5sp)

Emneevaluering

Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Kontakt

Institutt for biomedisin
studie.biomed@uib.no

Emneansvarleg:
Frits Thorsen, http://www.uib.no/personer/Frits.Thorsen

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  01.02.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen