Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Menneskets fysiologi

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet har som mål at studentene etter gjennomført studium kan definera dei grunnleggande fysiologiske omgrepa, greie ut for mekanismane for dei ulike kroppsfunksjonane og forklåre korleis reguleringsmekanismane kan gjenopprette likevekt og funksjon, gitt ei forstyrring av likevekta i eit fysiologisk system.

Emnet skal formidle forståing for det biologiske grunnlaget for menneskelig fysiologi.

Studiet tar opp tema som nevrofysiologi, blodets celler og funksjon, hjerte-/kar fysiologi, respirasjons-og arbeidsfysiologi, varmebalanse og temperaturregulering, nyre og syra/base-balanse, endokrinologi og reproduksjon, fordøyelse og ernæring.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten har ved avslutta emne ha gode kunnskaper om menneskets fysiologiske kontroll mekanismer.

Ferdigheiter

Studenten er i stand til å bruke enkelt apparatur til fysiologiske målingar og gjennomføre og vurdere enkle eksperiment innen fysiologien.

Studenten kan forstå den fysiologiske bakgrunnen for kliniske problemstillingar

Generell kompetanse

Studenten er bevisst på betydningen av fysiologikunnskaper som en forutsetning for å forstå normalfunksjon og sykdomsprosesser

Studiepoengsreduksjon

FARM280, OD1FYS, (BMED252)

Krav til studierett

Bachelorprogram i human ernæring

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga omfattar førelesningar (rundt 80 timar) og laboratorieundervisning under veiledning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Laboratoriekurs med godkjende kursjournalar.

Vurderingsformer

4 timars skriftleg eksamen

Karakterskala

A-F

Fagleg overlapp

BMED252, FARM280, OD1FYS

Emneevaluering

Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Emneansvarleg

Marion Kusche-Gullberg: https://www.uib.no/personer/Marion.Kusche-Gullberg

Administrativt ansvarleg

Institutt for biomedisin

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for biomedisin
studie.biomed@uib.no

Emneansvarleg:
Marion Kusche-Gullberg, https://www.uib.no/personer/Marion.Kusche-Gullberg

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.11.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen