Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Oral biologi del 1

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 stp

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Oral biologi omfattar følgjande tematiske område:

 • Detaljert anatomi av tyggjeorganet og det primære - og permanente tannsettet
 • Rotkanal-anatomi
 • Tannstilling, okklusjon og artikulasjon

Detaljkunnskap om tenner og tyggjeorgan er grunnleggjande for undervisninga i dei fleste kliniske fag, og gir studenten bakgrunn for å kunne tolke røntgenfunn, vurdere rotbehandling, gje fyllingar og protetiske erstatningar riktig utforming og kjenne att tenner med normal og atypisk anatomi, samt gje bakgrunn for å påvise avvik i kjeve og tannstilling.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten vere i stand til å:

Kunnskapar

 • Ha detaljert kunnskap av normal krone- og rotanatomi for enkelte tenner i det primær tannsettet og det permanente tannsettet samt kunnskap om rotkanal-anatomi.
 • Ha detaljert kunnskap om normal tannstilling og dei basale prinsippa for okklusjon og artikulasjon.
 • Ha kunnskap om ulike nomenklatur-system for primære og permanente tenner.

Ferdigheiter

 • Gje ei detaljert framstilling av normal krone- og rotanatomi og rotkanal-anatomi for tenner i det primære og permanente tannsettet.
 • Greie ut om normal tannstilling og dei basale prinsippa for okklusjon og artikulasjon.
 • Kjenne att og namngje kvar tann i begge tannsett.

Generell kompetanse

 • Kjenne att og namngje ekstraherte humane tenner.
 • Gjere nytte av tileigna kunnskapar og ferdigheiter i seinare propedeutiske og kliniske emne.
 • Kunne diskutere/kommunisere med medstudentar og tannlegar (kliniske lærarar) om tenner med korrekt odontologisk terminologi.

Krav til forkunnskapar

Gjennomført og bestått første semester i Integrert masterprogram i odontologi.

Studiepoengsreduksjon

OD1ORBI1

Krav til studierett

Integrert masterprogram i odontologi

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vert gjeven som førelesingar og mikroskopikurs. Studentane fører kursjournal som blir innlevert og gjennomgått.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisinga vert gjeven som førelesingar og praktisk kurs i tannanatomi (totalt rundt 45 timar), der studentane arbeider i grupper med tannbestemming. Studentane fører kursjournal som vert innlevert og retta.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Praktisk kurs er obligatorisk.

Vurderingsformer

1 times prøve i tannbestemming.

Oral biologi del 1 må vere godkjend før studenten kan ta kursdel 2.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Programansvarleg

Programutvalg for odontologiske fag

Administrativt ansvarleg

Institutt for biomedisin

Kontakt

Institutt for biomedisin
med-ibm-studiesaker@uib.no

Emneansvarleg:
Päivi Kettunen, https://uib.no/personer/Paivi.Kettunen

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  30.05.2023, 09:00
  Varigheit
  1 timer
  Trekkfrist
  01.02.2023