Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Oral biologi del 1

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Oral biologi omfattar følgjande tematiske område:

 • Detaljert anatomi av tyggjeorganet og det primære - og permanente tannsettet
 • Rotkanal-anatomi
 • Tannstilling, okklusjon og artikulasjon

Detaljkunnskap om tenner og tyggjeorgan er grunnleggjande for undervisninga i dei fleste kliniske fag, og gir studenten bakgrunn for å kunne tolke røntgenfunn, vurdere rotbehandling, gje fyllingar og protetiske erstatningar riktig utforming og kjenne att tenner med normal og atypisk anatomi, samt gje bakgrunn for å påvise avvik i kjeve og tannstilling.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten vere i stand til å:

Kunnskapar

 • Ha detaljert kunnskap av normal krone- og rotanatomi for enkelte tenner i det primær tannsettet og det permanente tannsettet samt kunnskap om rotkanal-anatomi.
 • Ha detaljert kunnskap om normal tannstilling og dei basale prinsippa for okklusjon og artikulasjon.
 • Ha kunnskap om ulike nomenklatur-system for primære og permanente tenner.

Ferdigheiter

 • Gje ei detaljert framstilling av normal krone- og rotanatomi og rotkanal-anatomi for tenner i det primære og permanente tannsettet.
 • Greie ut om normal tannstilling og dei basale prinsippa for okklusjon og artikulasjon.
 • Kjenne att og namngje kvar tann i begge tannsett.

Generell kompetanse

 • Kjenne att og namngje ekstraherte humane tenner.
 • Gjere nytte av tileigna kunnskapar og ferdigheiter i seinare propedeutiske og kliniske emne.
 • Kunne diskutere/kommunisere med medstudentar og tannlegar (kliniske lærarar) om tenner med korrekt odontologisk terminologi.

Krav til studierett

Integrert masterprogram i odontologi

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisinga vert gjeven som førelesingar og praktisk kurs i tannanatomi (totalt rundt 45 timar), der studentane arbeider i grupper med tannbestemming. Studentane fører kursjournal som vert innlevert og retta.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Praktisk kurs er obligatorisk.

Vurderingsformer

1 times prøve i tannbestemming.

Oral biologi del 1 må vere godkjend før studenten kan ta kursdel 2.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Emneevaluering

Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Kontakt

Institutt for biomedisin
studie.biomed@uib.no

Emneansvarleg:
Päivi Kettunen, http://uib.no/personer/Paivi.Kettunen

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  03.06.2021, 10:00
  Varigheit
  1 timer
  Trekkfrist
  01.02.2021