Hjem
Studentsider
Masteremne

Farmakologi

Mål og innhald

Farmakologi er eit studium av interaksjonar mellom medikament og den levande organismen.

Kurset skal gi kunnskaper i generell og spesiell farmakologi.

I odontologisk farmakologi blir det undervist i følgjande tematiske område:

 • generell farmakologi
 • lokalanestetika
 • analgetika
 • antimikrobielle middel
 • psykofarmaka
 • anestetika/anxiolytika/sedativa
 • legemiddel ved hjarte- og karsjukdomar
 • legemiddel som verkar på blodet
 • hormonpreparat
 • orale biverknader frå medikament
 • interaksjonar
 • reseptlære
 • RELIS
 • bruk av Felleskatalogen

Læringsutbyte

Kunnskap

Kandidatens skal kunne redegjøre for generelle prinsipper for legemidlers virkning på kroppen (farmakodynamikk), samt de viktigste prinsipper for hvordan legemidler virker på målproteiner i kroppen.

Kandidaten skal kunne redegjøre for generelle prinsipper for legemidlers opptak, fordeling og omsetning i kroppen, samt utskilling fra kroppen (farmakokinetikk).

Kandidaten skal kunne redegjøre for de forskjellige legemiddelgruppene, samt redegjøre for de viktigste legemidler innenfor odontologisk virksomhet.

Kandidaten skal kunne redegjøre for de vanligste orale bivirkninger av legemidler. Kandidaten skal kunne redegjøre for hovedprinsipper for farmakologisk terapi av orale sykdommer og symptomer.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne redegjøre for de vanligste orale bivirkninger av legemidler. Kandidaten skal kunne redegjøre for hovedprinsipper for farmakologisk terapi av orale sykdommer og symptomer.

Kandidaten skal kunne redegjøre for de vanligste orale bivirkninger av legemidler. Kandidaten skal kunne redegjøre for hovedprinsipper for farmakologisk terapi av orale sykdommer og symptomer.

Generell kompetanse

Kandidaten skal ha et kunnskapsgrunnlag for videre læring.

Kandidaten skal kunne kommunisere med pasienter og helsepersonell om legemiddelbruk, samt virkninger og bivirkninger av legemidler.

Kandidaten skal kunne vurdere legemiddelinformasjon og faglitteratur kritisk.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger 21 timer (a 45 minutter)

Undervisninga omfattar ei fagspesifikk forelesingsrekkje i farmakologi, samt forelesingar integrert i anna undervisning. Undervisning blir også gitt i KOS-blokka.

Vurderingsformer

Det blir arrangert ein 3 timar lang skriftleg eksamen ved utgangen av 6. semester.

Karakterskala

Grunnet utbruddet av COVID-19 (koronavirus) vil det for vårsemesteret 2020 benyttes karakterskala bestått/ikke bestått med hjemmel i studietilsynsforskriften § 2-7.

Eksamensinformasjon

 • Skriftlig eksamen vil ikke foregå på campus våren 2020. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  19.06.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  01.02.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  19.06.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  01.02.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen