Hjem
Studentsider
Masteremne

Ferdighetskurs del 1: Kariologi

Undervisningssemester

4. semester

Mål og innhald

Det undervises i grunnleggende emner innen kariologi, biomaterialer og tema med tilknytning til forskjellige typer av direkte restaureringer.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten skal kunne redegjøre for

 • prinsipper og metoder for direkte restaureringer
 • håndinstrumenter og roterende instrumenter
 • effekten på hardvev av ulike prepareringsinstrumenter
 • håndtering av de odontologiske materialene som er brukt på kurset
 • grunnleggende emner innen kariologi
 • egenskaper ved aktuelle fyllingsmaterialer til direkte restaureringer
 • grunnprinsippene for preparering av kaviteter, plastiske fyllingsmaterialer og legging av fyllinger

 

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • vurdere indikasjoner for ulike typer direkte restaureringer
 • behandle materialer i direkte restaureringer
 • de manuelle ferdigheter som er nødvendige for å kunne starte det kliniske arbeidet i kariologi

 

Generell kompetanse

 • gjennom ferdighetstrening skal studenten ha en bevisst holdning til teknisk kvalitet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger, seminarer, demonstrasjoner og arbeid på modeller. I løpet av kurset propedeutisk kariologi (blokkdel 1) avholdes en teoretisk prøve.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Propedeutisk undervisning/trening er obligatorisk.

Vurderingsformer

De praktiske prestasjonene vurderes fortløpende under kurset av instruktør og i en praktisk-teoretisk prøve på slutten av 4. semester av intern sensor. For å kunne gå opp til den avsluttende prøven må alle praktisk-teoretiske underveisprøver og alle praktiske oppgaver være godkjent. Den praktisk-teoretisk prøven må være godkjent før studenten kan starte pasientbehandling ved seksjon for kariologi i studentklinikken.

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Emneevaluering

Skriftlig evaluering via Mi side.

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie@iko.uib.no

Eksamensinformasjon