Hjem
Studentsider
Masteremne

Ferdighetskurs del 2: Protetikk

Hovedinnhold

Undervisningssemester

5. semester

Mål og innhald

Det blir undervist om biomaterialer og prinsipper og teknikker som anvendes i forbindelse med bruken av indirekte faste og indirekte avtakbare restaureringer for å gjenopprette funksjon eller forebygge at (videre) skader oppstår.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten skal kunne redegjøre for

 • fagets begrepsapparat
 • indikasjonene og prinsippene for behandling med- og fremstilling av indirekte faste restaureringer
 • indikasjonene og prinsippene forbehandling med- og fremstilling av indirekte avtakbare restaureringer

 

Ferdigheter

Studenten skal kunne utføre all enklere behandling ved hjelp av

 • indirekte faste restaureringer
 • indirekte avtakbare restaureringer

 

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • demonstrere adekvat holdning til egne prestasjoner, teknisk kvalitet og presisjon ved protetiske arbeider

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen gis i form av temablokker der det praktiske arbeidet utdypes i form av forelesninger, videoseminarer, demonstrasjoner, temadager og besøk på tannteknisk laboratorium. Den vesentligste aktiviteten i kurset er individuelt, praktisk laboratoriearbeid (arbeid på fantomhoder og tanntekniske prosedyrer).

Vurderingsformer

De praktiske prestasjonene vurderes fortløpende, enkeltvis og samlet etter hver temablokk. For hver temablokk er det anonymiserte praktiske og teoretiske tester. Studentene blir vurdert og en sammenfatter dette på lærermøter etter hver temablokk.

Avsluttende teoretisk prøve og de teoretiske og praktiske deler av kurset må godkjennes av faglærerne før studenten kan begynne med pasientbehandling i protetikk i klinikken.

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Emneevaluering

Skriftlig evaluering via Mi side.

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  25.02.2022, 10:00
  Varigheit
  2 timer
  Trekkfrist
  01.02.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  01.02.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen