Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Menneskets fysiologi

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet har som mål at studentene etter gjennomført studium kan definera dei grunnleggande fysiologiske omgrepa, greie ut for mekanismane for dei ulike kroppsfunksjonane og forklåre korleis reguleringsmekanismane kan gjenopprette likevekt og funksjon, gitt ei forstyrring av likevekta i eit fysiologisk system.

Emnet skal formidle forståing for det biologiske grunnlaget for menneskelig fysiologi.

Studiet tar opp tema som nevrofysiologi, blodets celler og funksjon, hjerte-/kar fysiologi, respirasjons-og arbeidsfysiologi, varmebalanse og temperaturregulering, nyre og syra/base-balanse, endokrinologi og reproduksjon, fordøyelse og ernæring.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten har ved avslutta emne ha gode kunnskaper om menneskets fysiologiske kontroll mekanismer.

Ferdigheiter

Studenten er i stand til å bruke enkelt apparatur til fysiologiske målingar og gjennomføre og vurdere enkle eksperiment innen fysiologien.

Studenten kan forstå den fysiologiske bakgrunnen for kliniske problemstillingar

Generell kompetanse

Studenten er bevisst på betydningen av fysiologikunnskaper som en forutsetning for å forstå normalfunksjon og sykdomsprosesser

Krav til forkunnskapar

BIOBAS, eller MEDOD1 + MEDOD2

Studiepoengsreduksjon

FARM280, NUTRFYS, OD1FYS

Krav til studierett

Integrert mastergrad i odontologi

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga omfattar førelesningar (rundt 80 timar) og laboratorieundervisning under veiledning

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Laboratoriekurs med godkjende kursjournalar.

Vurderingsformer

4 timars skriftleg eksamen.

Karakterskala

A-F

Fagleg overlapp

BMED252, NUTRFYS, FARM280, OD1FYS

BMED340

Emneevaluering

Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Kontakt

Institutt for biomedisin
med-ibm-studiesaker@uib.no

Emneansvarleg:
Marion Kusche-Gullberg, https://www.uib.no/personer/Marion.Kusche-Gullberg

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen