Hjem
Studentsider
Masteremne

Klinisk innføringskurs

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeOD2KLIFØR
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

4. semester

Mål og innhald

De viktigste temaene i kurset er kliniske rutiner og hygiene (smittefare og smittevern), pasientkommunikasjon, anamnese, generell helsevurdering, etikk, undersøkelser, diagnostikk, behandlingsplanlegging, journalforskrifter og lokal anestesi.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Kandidaten skal kunne redegjøre for

 • prinsippene for smittespredning og smittevern (Hygieneplan for MOF Det odontologiske fakultet)
 • prinsippene for pasientkommunikasjon
 • anamnesens innhold og funksjon
 • metoder for ekstra- og intraorale undersøkelser
 • lokalanestetika og deres bruk
 • formelle krav til journal

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne

 • iverksette anbefalte rutiner for god klinikkhygiene
 • Skrive journal (oppta en anamnese, foreta ekstra- og intraorale undersøkelser, stille foreløpige diagnoser) (OPUS, Digora)
 • skissere en foreløpig behandlingsplan
 • sette lokalanestesi
 • bruke utstyr og materialer etter gjeldende retningslinjer
 • håndtere spesial- og problemavfall på en adekvat måte
 • foreta en generell helsevurdering

 

Generell kompetanse

Studenten skal

 • være i stand til å kommunisere med pasienten for å innhente fullstendig og relevant anamnese og diskutere behandlingsalternativer
 • ha en utviklet ansvarsfølelse og empati overfor pasienter
 • ha opparbeidet gode holdninger
 • ha respekt for aktuelle lover og forskrifter

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Innføringskurset omfatter forelesninger, demonstrasjoner, seminarer og kliniske øvelser.

Vurderingsformer

Tverrfaglig skriftlig prøve som er delt i fire: I Kariologi, II Periodonti, III Anestesi og IV Generell medisin/ Pasientmottak/ Mikrobiologi - hygiene/ Farmakologi/ Odontofobi.

Hvis studenten ikke består alle fire delene, må testen tas på nytt. Testen må være bestått for at studenten kan begynne pasientbehandling i klinikk.

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Emneevaluering

Skriftlig evaluering via Mi side.

Institutt

Institutt for klinisk odontologi