Hjem
Studentsider
Masteremne

Klinisk innføringskurs

Undervisningssemester

4. semester

Mål og innhald

De viktigste temaene i kurset er kliniske rutiner og hygiene (smittefare og smittevern), pasientkommunikasjon, anamnese, generell helsevurdering, etikk, undersøkelser, diagnostikk, behandlingsplanlegging, journalforskrifter og lokal anestesi.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Kandidaten skal kunne redegjøre for

 • prinsippene for smittespredning og smittevern (Hygieneplan for MOF Det odontologiske fakultet)
 • prinsippene for pasientkommunikasjon
 • anamnesens innhold og funksjon
 • metoder for ekstra- og intraorale undersøkelser
 • lokalanestetika og deres bruk
 • formelle krav til journal

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne

 • iverksette anbefalte rutiner for god klinikkhygiene
 • Skrive journal (oppta en anamnese, foreta ekstra- og intraorale undersøkelser, stille foreløpige diagnoser) (OPUS, Digora)
 • skissere en foreløpig behandlingsplan
 • sette lokalanestesi
 • bruke utstyr og materialer etter gjeldende retningslinjer
 • håndtere spesial- og problemavfall på en adekvat måte
 • foreta en generell helsevurdering

 

Generell kompetanse

Studenten skal

 • være i stand til å kommunisere med pasienten for å innhente fullstendig og relevant anamnese og diskutere behandlingsalternativer
 • ha en utviklet ansvarsfølelse og empati overfor pasienter
 • ha opparbeidet gode holdninger
 • ha respekt for aktuelle lover og forskrifter

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Innføringskurset omfatter forelesninger, demonstrasjoner, seminarer og kliniske øvelser.

Vurderingsformer

Tverrfaglig skriftlig prøve som er delt i fire: I Kariologi, II Periodonti, III Anestesi og IV Generell medisin/ Pasientmottak/ Mikrobiologi - hygiene/ Farmakologi/ Odontofobi.

Hvis studenten ikke består alle fire delene, må testen tas på nytt. Testen må være bestått for at studenten kan begynne pasientbehandling i klinikk.

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Emneevaluering

Skriftlig evaluering via Mi side.

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie@iko.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  04.09.2020, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Trekkfrist
  01.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen