Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Oral biologi del 2

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

6 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår, fjerde semester

Mål og innhald

Undervisinga omfattar detaljerte førelesingar om normal utvikling, anatomi og histologisk bygnad av tenner, tanna sitt festeapparat, orale mukosa, spyttkjertlar og tilgrensande vevsområde og kjeveledd, samt normal innervasjon og karforsyning av tenner og tanna sitt festeapparat. I tillegg kjem undervising om tidsskjema for utvikling og frambrot av det primære og permanente tannsettet. Det vert også gitt døme på typiske utviklingsavvik i tyggjeapparat og orale vev.

I undervisinga inngår også nokre førelesingar i oral fysiologi om spyttkjertelfunksjon, pulpa sin fysiologi og tannsmerter. Målet er å forstå den normale utviklinga, bygnaden og funksjonen til veva, sjukdomsutvikling og smerter frå orale vev og ansikt, samt førebyggje sjukdom i desse veva.

Læringsutbyte

Etter fullført emne kan studenten:

Kunnskapar

 • Definere grunnleggjande oralbiologiske omgrep.
 • I detalj greie ut om anatomisk og histologisk bygnad og funksjonen til veva i munnhola og dei tilgrensande områda.
 • Gje ei detaljert framstilling av normal utvikling, anatomi og histologisk bygnad av tenner, tanna sitt festeapparat, orale mukosa i forskjellige delar av munnhola, spyttkjertlar og tilgrensande vevsområde og kjeveledd, samt normal innervasjon og karforsyning av tenner og tanna sitt festeapparat.
 • Ha kunnskap på tidsskjema for utvikling og frambrot av det primære og permanente tannsettet.

Ferdigheiter

 • Nytte den tileigna detaljerte kunnskapen i oral biologi i samanheng med diagnostikk (normale, friske vev og organ versus ikkje-friske hos yngre og eldre pasientar), sjukdomsutvikling, utviklingsavvik, sjukdomsførebygging, og i kliniske inngrep seinare i det kliniske studiet og i arbeid med pasientar.
 • Skildre den anatomiske, histologiske og fysiologiske bakgrunnen for kliniske orale problemstillingar.
 • Beskrive tidsskjema for utvikling og erupsjon av primære og permanente tenner.
 • Identifisere normale celler, vev og organ i munnhola og omgivande strukturar i vanlege histologiske snitt.
 • Bestemme utviklingsstadium til kvar tann i unge pasientar basert på røntgenbilete.

Generell kompetanse

 • Bruke lysmikroskop.
 • Tileigne seg informasjon frå forskingsartiklar innan oral biologi og fysiologiske emne.

Krav til forkunnskapar

Gjennomført og bestått tredje semester i Integrert masterprogram i odontologi.

Oral biologi del 1 må vere godkjend før studenten kan ta kursdel 2.

Studiepoengsreduksjon

OD1ORBI2 6 studiepoeng

Krav til studierett

Integrert masterprogram i odontologi

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vert gjeven som førelesingar og mikroskopikurs (totalt rundt 60 timar). Studentane fører kursjournal som blir innlevert og gjennomgått.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga vert gjeven som førelesingar og mikroskopikurs (totalt rundt 50 timar). Studentane fører kursjournal som blir innlevert og retta.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Mikroskopikurset er obligatorisk. Kursjournalane må vere godkjend for å gå opp til avsluttande eksamen.

Vurderingsformer

4 timars skriftleg eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel tospråkleg ordbok som må vere kontrollerbar, dvs. at det eine språket må vere engelsk eller et skandinavisk språk.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår , fjerde semester

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem

Programansvarleg

Programutvalg for odontologiske fag

Emneansvarleg

Päivi Kettunen

Administrativt ansvarleg

Institutt for biomedisin

Kontakt

Institutt for biomedisin
med-ibm-studiesaker@uib.no

Emneansvarleg:
Päivi Kettunen, https://uib.no/personer/Paivi.Kettunen

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  09.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen