Hjem
Studentsider
Masteremne

Periodonti, ferdigheitskurs

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

2 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår, fjerde semester

Mål og innhald

Det vert undervist i praktiske prinsipp og grunnleggjande tema innan periodonti med tilknytning til klinisk diagnostikk, forebygging og behandling av periodontale sjukdommar.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten kan gjere greie for:

-prinsipp for periodontal undersøking

-periodontale instrument - tekniske detaljar, bruksområde og oppsetting

-prinsipp og teknikkar for manuell og maskinell behandling av periodontitt

-hjelpemiddel for oral hygiene

-grunnleggjande emne innen periodonti

Ferdigheiter

Studenten kan:

-praktisk utføre periodontale registreringer

-bruke og vedlikehalde periodontale behandlingsinstrument

-vurdere indikasjonar for ulike typer oral hygiene midler

- har forsvarlege manuelle ferdigheiter for å kunne starte klinisk arbeid i periodonti

Generell kompetanse

Gjennom ferdigheitstrening skal studenten ha ei bevisst haldning til teknisk kvalitet. Studenten skal utvikle klinisk forståing for instrumentvalg og gode arbeidsrutiner som gir eit grunnlag for pasientbehandling i klinikken

Krav til forkunnskapar

Gjennomført og bestått tredje semester i Integrert masterprogram i odontologi

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Integrert masterprogram i odontologi

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesinger parallelt med seminar og praktisk ferdigheitstrening.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Seminar og kurs er obligatorisk og det blir ført fremmøtelister

Vurderingsformer

Dei praktiske prestasjonane vert fortløpande vurdert under kurset av instruktør, og det blir holdt ein praktisk og ein teoretisk prøve på slutten av kurset av intern sensor. For å kunne gå opp til praktisk og teoretisk prøve må praktiske oppgaver i løpet av kurset vere godkjent. Den praktisk-teoretisk sluttprøven må vere godkjend før studenten kan starte pasientbehandling ved seksjon for periodonti i studentklinikken.

Hjelpemiddel til eksamen

  • Teoretisk del: Ingen hjelpemiddel er tillatt
  • Praktisk del: All tilgjengelig litteratur og studiemodellar

Karakterskala

Bestått/Ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår, fjerde semester

Litteraturliste

Litteraturlista vil være klar seinast ei uke før kursstart, og gjort tilgjengelig i Mitt UiB.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programutvalg for odontologiske fag

Emneansvarleg

Overtannlege Gabriela Dabija-Wolter

Administrativt ansvarleg

Institutt for klinisk odontologi

Eksamensinformasjon