Hjem
Studentsider
Masteremne

Odontologisk røntgendiagnostikk

Undervisningssemester

4. semester

Mål og innhald

I faget oral radiologi skal studentene lære hvordan røntgenstråling dannes, effekten av den og hvordan røntgenstråler brukes til å avbilde tenner, tennenes støttevev og omliggende kjeve- og ansiktsstrukturer, samt lære å tolke røntgenbildene.

Læringsutbyte

Kandidaten skal lære om røntgendiagnostikkens fysikalske bakgrunn, strålebiologi og strålehygiene, røntgenografiske materialer og digital bildeteknikk, undersøkelsesteknikker, normal og patologisk røntgenanatomi, indikasjoner for røntgenundersøkelser og røntgendiagnostikkens pålitelighet, og kunne anvende røntgendiagnostikken i allmennpraksis som tannlege.

 

Kunnskaper

Kandidaten skal kunne redegjøre for

 • ulike typer elektromagnetisk stråling, egenskaper og karakteristika
 • røntgenapparatets oppbygning og funksjon
 • røntgenstrålingens vekselvirkning med materie og biologiske effekter
 • måling av røntgenstråling og stråledoser ved kjeve- og ansiktsdiagnostikk
 • strålehygieniske tiltak og stråleskader
 • indikasjoner for røntgendiagnostikk
 • røntgenfilmer, forsterkingsskjermer og kassetter
 • mørkeromsarbeid
 • sensorer for digital bildediagnostikk
 • undersøkelsesteknikker
 • normal og patologisk røntgenanatomi
 • artefakter og røntgendiagnostikkens pålitelighet

 

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne

 • velge innstilling og utføre undersøkelser av ulike typer pasienter med intraorale filmer, sensorer og fosforplater pluss ekstraoralt plasserte filmer, samt panoramaopptak
 • granske bildene med hensyn på kvalitet og avgjøre hvilke bilder som må tas om eller suppleres
 • utføre en enkel kontrastundersøkelse av typen fistulografi
 • identifisere normale anatomiske strukturer i kjever, kjeveledd og tilgrensende områder
 • identifisere dentale materialer på røntgenbilder
 • diagnostisere nærmere spesifiserte sykdommer og tilstander i tenner, tennenes støttevev, kjever og tilgrensende områder

 

Generell kompetanse

Studentene skal vise ansvar og omsorg for pasientene og være bevisst at undersøkelsen ikke gir pasientene mer strålebelastning enn nødvendig.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen starter med en forelesningsrekke parallelt med klinisk seminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk arbeid på klinikken må være godkjent før studenten får gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

3 timers skriftlig eksamen

Karakterskala

A-F

Emneevaluering

Skriftlig evaluering via Mi side.

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie@iko.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  08.12.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  01.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen