Hjem
Studentsider
Masteremne

Allmennodontologi

Hovedinnhold

Undervisningssemester

7. semester

Mål og innhald

Blokken Allmennodontologi omfatter tjeneste på pasientmottak og viderefører og integrerer teoretisk og klinisk undervisning i endodonti, kariologi, periodonti, protetikk og samfunnsodontologi. Andre emner som undervises er bittfysiologi og gerodontologi. I tillegg er det naturlig å trekke inn farmakologi, kjeveortopedi, odontologiske biomaterialer, odontologisk røntgendiagnostikk, oral kirurgi og oral medisin.

Siden undervisningen i Allmennodontologi bygger på og viderefører elementer introdusert tidligere i studiet, vises det både til overordnede teoretiske og praktisk/kliniske læringsmål for odontologistudiet og til de enkelte fagene.

Det gis tverrfaglig undervisning for å legge til rette for en holistisk tilnærming til pasienten. I tillegg til det som tidligere er undervist fagspesifikt, presenteres et opplegg som skal danne kunnskapsgrunnlag (med hovedfokus på pasientseleksjon og oppfølging/vedlikehold) for behandling med implantatforankrede proteser.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Jfr. kunnskapsmål for bittfysiologi, endodonti, farmakologi, gerodontologi, kariologi, odontologiske biomaterialer, oral mikrobiologi, periodonti, protetikk, rettsodontologi og samfunnsodontologi.

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • oppta anamnese, foreta undersøkelser (kliniske og røntgenologiske), ta prøver, tolke funn, stille diagnoser og legge en helhetlig individualisert behandlingsplan
 • føre journal
 • anvende moderne vitenskapelig aksepterte profylaktiske og terapeutiske midler, materialer og teknikker
 • gjennomføre profylaktiske og terapeutiske tiltak for den enkelte pasient
 • mestre ulike akuttsituasjoner som kan oppstå i forbindelse med tannbehandling
 • kvalitetssikre og evaluere virkningen av egen behandling (prognosebedømming), planlegge vedlikeholdsfase og vurdere om det må foretas etterbehandling
 • utrede og rapportere pasienter med mistenkte bivirkninger
 • sikre pasienter rettmessig refusjon/stønad fra offentlig eller privat instans

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • samarbeide med tannpleier, tannhelsesekretær og andre typer helsepersonell
 • vise etisk og profesjonell holdning blant annet i forhold til pasienter
 • vurdere planlegging av individuelt behandlingsbehov
 • vurdere teknisk kvalitet på utført behandling
 • følge lover og regler for helserelatert virksomhet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Teoriundervisningen omfatter forelesninger, seminarer og skriftlig sammenfatning av litteratur. I den kliniske undervisningen/virksomheten legges det opp til integrering av klinikk og teori med stor vekt på analytisk tilnærming til behandlingsplanlegging. Terapiplanlegging av to kasus utføres i begynnelsen av det kliniske kurset (slutten av 8.semester) med flere lærere, fortrinnsvis vitenskapelig personale fra samtlige kliniske disipliner til stede.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ved slutten av emnet presenterer studenten ett av sine kasus, og dette må godkjennes sammen med øvrig klinisk tjeneste for å kunne gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

6 timers skriftlig eksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

A-F

Emneevaluering

Skriftlig evaluering via Mi side.

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  06.06.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted