Hjem
Studentsider
Masteremne

Kjeveortopedi

Hovedinnhold

Undervisningssemester

7. semester

Mål og innhald

Kjeveortopedi omfatter læren om vekst av hode, ansikt og kjever, om funksjon og utvikling av tannsettet, om undersøkelse og diagnostisering av vekst-, okklusjons- og erupsjonsavvik. Det faglige innhold omfatter kunnskap om behandlingsbehov og tidspunkt, muligheter for forebyggelse, virkning av kjeveortopediske apparaturer, indikasjon og kontra-indikasjon for bruk av ulike typer av kjeveortopediske apparaturer.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Kandidaten skal kunne redegjøre for

 • etiologiske faktorer ved tann- og kjevestillingsfeil og kjenne utbredelsen av disse i befolkningen
 • hodets og kjevenes pre- og postnatale vekst og utvikling og for metoder for bestemmelse av veksthastighet og vekstretning og hvordan veksten kan påvirkes ved kjeveortopedisk behandling
 • okklusjonsutviklingen og diagnostisere erupsjonsavvik
 • behov, indikasjon for kjeveortopedisk behandling, når og hvordan disse skal behandles
 • prinsippene for kjeveortopedisk behandling på ulike alder, virkningen av fast, avtakbar og vekstpåvirknings apparatur
 • de biologiske reaksjonene ved tannforflytting, skadevirkninger ved kjeveortopedisk behandling og stabilitet etter behandling
 • prinsippene for korreksjon av tann- og kjevestillingsfeil ved interdisiplinær behandling
 • de vanligste misdannelsene i ansikt og kjever og kjenne prinsippene for behandling av leppe-, kjeve- ganespalte.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne

 • gjennomføre de kliniske undersøkelser som er nødvendige for å diagnostisere vekst-, erupsjons- og okklusjonsavvik på ulike alderstrinn
 • vurdere behov og tidspunkt for kjeveortopedisk behandling
 • informere pasienter og foresatte om behov (ikke behov) for kjeveortopedisk behandling, om hva behandlingen innebærer og dens risikofaktorer
 • henvise avvik med behandlingsbehov til spesialist i kjeveortopedi og kommunisere og samarbeide med denne om behandlingen
 • informere pasienter om trygdeytelser i forbindelse med kjeveortopedisk behandling
 • forebygge utviklingen av lokale tannstillingsfeil og iverksette behandling for å bryte vaner (uvaner) som har negativ effekt på okklusjonen
 • utføre profylaksetiltak for pasienter med fast reguleringsapparatur
 • delta interdisiplinær behandling og evaluere av stabilitet etter kjeveortopedisk behandling

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne

 • klarlegge vekst-, erupsjons- og okklusjonsavvik, informere behandlingsbehov (ikke behov) av okklusjonsavvikende
 • presentere problemer med bittavvik, konsekvens av behandlingen (ikke behandling) og informere om trygdeytelser i forbindelse med kjeveortopedisk behandling
 • bestemte tidspunkt og behov for henvisning av pasienter til kjeveortopedene
 • presentere prinsipper for behandling av ulike bittavvikene og prinsippene for kjeveortopedisk behandling med enkel og omfattende apparaturer,
 • informere om skadevirkning i forbindelse med kjeveortopedisk behandling og bidra til profylaksetiltak for pasienter som skal gjennomgå behandling med reguleringsapparatur

Studiepoengsreduksjon

OD4KJEVE 6 stp

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen foregår i 7. og 8. semester og hver student har en økt i uken.

Undervisningen holdes som innføringskurs, seminar, forelesninger (en time i uken) og klinikk.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent innføringskurs, klinisk tjeneste og seminarer samt skriftlige, kliniske evalueringsprøver er en forutsetning for å gå opp til eksamen i faget.

Vurderingsformer

4 timers skriftlig eksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

A-F

Emneevaluering

Skriftlig evaluering via Mi side.

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  11.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen