Hjem
Studentsider
Masteremne

Pasientmottak

Hovedinnhold

Undervisningssemester

8. semester

Mål og innhald

Pasientmottak skal gi studentene undervisning i undersøkelse av pasienter som tilsvarer første møte med pasienter i allmennpraksis.

Læringsutbyte

På pasientmottak skal studenten erverve seg holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å gjøre en helhetlig vurdering av pasientens behandlingsbehov, og henvise pasienten til behandling basert på vanskelighetsnivå. Studenten må kunne gjennomføre journalopptak, opptak av helseopplysninger, vurdere behandlingsbehov, vurdere røntgenbehov, sette tentative diagnoser, sette en preliminær behandlingsplan og henvise til aktuelle fagområder. Studenten må i tillegg kunne formidle nødvendig pasientinformasjon.

Undervisningen skal eksponere studentene for flere ulike kasus, som skal gi økt trening i undersøkelse, journalføring og behandlingsbehov.

Undervisningen omfatter seminarer med vekt på:

  • Pasientkommunikasjon
  • Journalopptak
  • Indikasjoner for røntgenopptak
  • Vurdering av røntgenbilder
  • Undersøkelsesmetoder og ¿ prinsipper
  • Diagnoser
  • Trygderettigheter
  • Henvisninger
  • Presentasjon og diskusjon av ulike kasus.

Seminarene blir dels generelle, og dels knyttet til pasientene studentene utreder.

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Emneevaluering

Skriftlig evaluering via Mi side.

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Eksamensinformasjon