Hjem
Studentsider
Masteremne

Pedodonti femte studieår

Hovedinnhold

Undervisningssemester

9. semester

Mål og innhald

Pedodontien omfatter den delen av odontologien som tar sikte på forebyggelse og behandling av utviklingsforstyrrelser, traumer og sykdommer i tenner og omgivende vev hos barn og unge 0 ¿ 18 år, herunder også funksjonshemmede og syke barn. Det undervises også om hvordan man skal kommunisere med barn og deres foreldre, hvor det legges vekt på å forhindre at noen utvikler angst for videre tannbehandling. Ved at pedodonti omfatter barnepopulasjonen, undervises det også i temaet omsorgssvikt/barnemishandling.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten skal kunne redegjøre for

 • Atferdsmessige aspekter i barnetannpleien
 • Forstyrrelse i tannutvikling og tannfrembrudd
 • Kariologi (karies, tannråte)
 • Erosjon og tannslitasje ellers
 • Periodonti (sykdommer i tannkjøtt og rothinne)
 • Endodonti (rotbehandling)
 • Traumatologi (traumer mot tenner og deres støttevev)
 • Interseptiv ortodonti (forebyggelse og behandling av mindre tannstillingsfeil)
 • Juvenil protetikk (enkle tannproteser)
 • Tannpleie for funksjonshemmede og syke barn

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • kommunisere med alle aldersgrupper og barns foresatte på en hensiktsmessig måte
 • gjennomføre adekvat undersøkelse og diagnose av gruppens vanlige sykdommer
 • oppdage avvik fra det normale og se når det er behov for å henvise til andre instanser
 • planlegge behandling, samt gjennomføre profylakse og terapi
 • anvende adekvat smertekontroll, samt forebygge og behandle behandlingsvegring og angst for tannbehandling ved bruk av psykologiske og farmakologiske teknikker

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • vise respekt for den enkelte pasient som et individ under vekst og utvikling, og innse at pasienter har forskjellige behov og forutsetninger
 • demonstrere den forståelsen at karies er en sykdom som i initial fase kan stanses opp eller reverseres
 • formidle, spesielt til småbarnsgruppens foreldre, viktigheten av at de også tar tannhelseansvar og lærer de hvordan de gjør det
 • beherske de ulike fagområdene som barnetannpleie representerer
 • vise forståelse for samfunnsmessige aspekter i barnetannpleien (eks: dagens multikulturelle samfunn)
 • samarbeide tverrfaglig med øvrig helsepersonell som arbeider med barn og ungdom

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen holdes som propedeutisk kurs, forelesninger, seminarer og klinikk.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent klinisk kurs er en forutsetning for å gå opp til endelig eksamen.

Vurderingsformer

4 timers skriftlig eksamen

Karakterskala

A-F

Emneevaluering

Skriftlig evaluering via Mi side.

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  08.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen