Hjem
Studentsider
Masteremne

Protetikk + godkjent klinikk tredje studieår

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeOD3PRO-K3
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

6. semester

Mål og innhald

Protetikk er læren om kunstige indirekte erstatninger av tapte eller manglende orale vev, primært tenner. Kurset bygger videre på innføringen som er gitt i propedeutisk kurs og inneholder teoretisk og klinisk innføring i enklere former for protetisk pasientbehandling.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Kandidaten skal kunne redegjøre for

 • begrepsapparatet innen protetikk
 • tanntekniske fremstillingsmetoder ved protetisk behandling
 • epidemiologiske data i forhold til tanntap og protetisk behandling
 • levetidsdata for ulike typer protetisk behandling og faktorer som påvirker disse
 • okklusjon og artikulasjonsprinsipper for faste og avtakbare proteser
 • behandlingsplanlegging for fremstilling av faste og avtakbare proteser
 • aktuelle materialer og forbehandlingsfaser ved protetisk behandling
 • estetikk, inklusive fargevalg for protetiske erstatninger
 • skadevirkninger ved protetisk behandling
 • preparering, avtrykkstaking og kjeveregistrering, utforming, tilpassing og sementering av faste proteser
 • rotstiftforankring i rotfylte tenner
 • fremstilling og fastsetting av provisorier
 • vedlikeholdsfase og hygieneprogrammer for pasienter med faste og avtakbare proteser
 • avtrykkstaking, kjeveregistrering, utforming, tilpasning, utlevering og etterbehandling ved avtakbare proteser

 

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne vurdere behovet for, planlegge, gjennomføre, vurdere prognosen for- og planlegge vedlikeholdsfase relatert til enklere behandling med innlegg, kroner, små broer, avtakbare partialproteser (med støpt skjelett), trådklammerproteser og avtakbare helproteser.

Generell kompetanser

Kandidaten skal utvikle kompetanse som innebærer

 • sterke kvalitetskrav til teknisk presisjon, dokumentasjon av kasusvurderinger og utført behandling og anbefalt håndtering av materialer
 • kritisk egenvurdering av utførte behandlingstiltak og behandlingsplaner
 • ansvarsfølelse og samarbeidsvilje overfor pasientene
 • gjennomføring av protetisk behandling med tilhørende oppfølging
 • samarbeidsvilje overfor hjelpepersonell og eventuelle andre som medvirker i behandlingen
 • erkjennelse av behovet for å vedlikeholde og fornye sine kunnskaper innen fagfeltet protetikk samt
 • erkjennelse av egen faglig begrensning

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Integrert teoretisk og praktisk klinisk undervisning som omfatter forelesninger, obligatoriske demonstrasjoner, obligatoriske seminarer/gruppemøter, teoretiske prøver, samt obligatorisk tjeneste i klinikk. Studentene behandler egne pasienter med definerte krav til kvantitet og kvalitet.

Vurderingsformer

4 timers skriftlig eksamen

Karakterskala

A-F

Emneevaluering

Skriftlig evaluering via Mi side.

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studie@iko.uib.no