Hjem
Studentsider
Masteremne

Protetikk + godkjent klinikk fjerde stud.år

Hovedinnhold

Undervisningssemester

7. semester

Mål og innhald

Protetikk er læren om kunstige indirekte erstatninger av tapte eller manglende orale vev, primært tenner. Kurset bygger videre på innføringen som er gitt i propedeutisk kurs og inneholder teoretisk og klinisk innføring i enklere former for protetisk pasientbehandling.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Kandidaten skal kunne redegjøre for

 • begrepsapparatet innen protetikk
 • tanntekniske fremstillingsmetoder ved protetisk behandling
 • epidemiologiske data i forhold til tanntap og protetisk behandling
 • levetidsdata for ulike typer protetisk behandling og faktorer som påvirker disse
 • okklusjon og artikulasjonsprinsipper for faste og avtakbare proteser
 • behandlingsplanlegging for fremstilling av faste og avtakbare proteser
 • aktuelle materialer og forbehandlingsfaser ved protetisk behandling
 • estetikk, inklusive fargevalg for protetiske erstatninger
 • skadevirkninger ved protetisk behandling
 • preparering, avtrykkstaking og kjeveregistrering, utforming, tilpassing og sementering av faste proteser
 • rotstiftforankring i rotfylte tenner
 • fremstilling og fastsetting av provisorier
 • vedlikeholdsfase og hygieneprogrammer for pasienter med faste og avtakbare proteser
 • avtrykkstaking, kjeveregistrering, utforming, tilpasning, utlevering og etterbehandling ved avtakbare proteser

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne vurdere behovet for, planlegge, gjennomføre, vurdere prognosen for- og planlegge vedlikeholdsfase relatert til enklere behandling med

innlegg, kroner, små broer, avtakbare partialproteser (med støpt skjelett), trådklammerproteser og avtakbare helproteser.

Generell kompetanser

Kandidaten skal utvikle kompetanse som innebærer:

 • sterke kvalitetskrav til teknisk presisjon, dokumentasjon av kasusvurderinger og utført behandling og anbefalt håndtering av materialer
 • kritisk egenvurdering av utførte behandlingstiltak og behandlingsplaner
 • ansvarsfølelse og samarbeidsvilje overfor pasientene
 • gjennomføring av protetisk behandling med tilhørende oppfølging
 • samarbeidsvilje overfor hjelpepersonell og eventuelle andre som medvirker i behandlingen
 • erkjennelse av behovet for å vedlikeholde og fornye sine kunnskaper innen fagfeltet protetikk samt
 • erkjennelse av egen faglig begrensning

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Integrert teoretisk og praktisk klinisk undervisning som omfatter forelesninger, obligatoriske demonstrasjoner, obligatoriske seminarer/gruppemøter, teoretiske prøver, samt obligatorisk tjeneste i klinikk. Studentene behandler egne pasienter med definerte krav til kvantitet og kvalitet.

Vurderingsformer

4 timers skriftlig eksamen

Karakterskala

A-F

Emneevaluering

Skriftlig evaluering via Mi side.

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  15.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen