Hjem
Studentsider
Masteremne

Prosjektoppgåve/masteroppgåve

 • Studiepoeng12
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeOD3PROSJ
 • Talet på semester4
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

7. semester

Mål og innhald

Integrert masteroppgave består av 3 deler

Del 1: Medisinsk statistikk (Se egen beskrivelse av medisinsk statistikk 1. studieår)

Del 2: Skriftlig rapport fra Praksisstudiet

Del 3: Prosjektoppgave (inkludert oppstartseminar, bibliotekkurs, skrivekurs og presentasjonsseminar)

Prosjektoppgaven skrives med utgangspunkt i litteraturstudier, kasuistikker eller deltakelse i

forskningsprosjekter.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten skal kunne redegjøre for

 • metoder for odontologisk og helsefaglig forskning og kan forklare metodenes anvendelsesområder og begrensninger
 • vitenskapelig presentasjon av fagstoff

 

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • anvende metoder for faglig fordypning, også selvstendig
 • presentere fagstoff skriftlig og muntlig til annet helsepersonell og publikum
 • evaluere faglitteratur og prosjekter
 • anvende kritisk tenkning i forhold til faglitteratur
 • analysere forskningsresultater

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • vise forståelse for at hurtige endringer av fagkunnskap nødvendiggjør kontinuerlig oppdatering av kunnskaper og ferdigheter, samt metoder for å oppnå dette
 • vise forståelse for relevans og begrensninger i helsefaglig forskning
 • vise en ansvarlig holdning til redelighet i forskning

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Oppstartseminar, bibliotekkurs og skrivekurs.

Det skrives veiledningskontrakt mellom student(er) og veileder.

Oppgavens tittel føres inn i studentens vitnemål.

Vurderingsformer

Prosjektoppgaven har reglementsmessig status som eksamen

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Institutt

Institutt for klinisk odontologi