Hjem
Studentsider
Masteremne

Prosjektoppgåve/masteroppgåve

Undervisningssemester

7. semester

Mål og innhald

Integrert masteroppgave består av 3 deler

Del 1: Medisinsk statistikk (Se egen beskrivelse av medisinsk statistikk 1. studieår)

Del 2: Skriftlig rapport fra Praksisstudiet

Del 3: Prosjektoppgave (inkludert oppstartseminar, bibliotekkurs, skrivekurs og presentasjonsseminar)

Prosjektoppgaven skrives med utgangspunkt i litteraturstudier, kasuistikker eller deltakelse i

forskningsprosjekter.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten skal kunne redegjøre for

  • metoder for odontologisk og helsefaglig forskning og kan forklare metodenes anvendelsesområder og begrensninger
  • vitenskapelig presentasjon av fagstoff

 

Ferdigheter

Studenten skal kunne

  • anvende metoder for faglig fordypning, også selvstendig
  • presentere fagstoff skriftlig og muntlig til annet helsepersonell og publikum
  • evaluere faglitteratur og prosjekter
  • anvende kritisk tenkning i forhold til faglitteratur
  • analysere forskningsresultater

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

  • vise forståelse for at hurtige endringer av fagkunnskap nødvendiggjør kontinuerlig oppdatering av kunnskaper og ferdigheter, samt metoder for å oppnå dette
  • vise forståelse for relevans og begrensninger i helsefaglig forskning
  • vise en ansvarlig holdning til redelighet i forskning

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Oppstartseminar, bibliotekkurs og skrivekurs.

Det skrives veiledningskontrakt mellom student(er) og veileder.

Oppgavens tittel føres inn i studentens vitnemål.

Vurderingsformer

Prosjektoppgaven har reglementsmessig status som eksamen

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie@iko.uib.no

Eksamensinformasjon