Hjem
Studentsider
Masteremne

Teoretisk støttekurs i odontologiske biomaterialer for den odontologiske vidareutdanninga

  • Studiepoeng3
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeODO-BIOMA/06
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

2 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Spesialistutdanning i odontologi

Undervisningssemester

Hver 3. høst

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å oppdatere kunnskap og informasjon om biomaterialer, teknologiske prosesser og biologiske/ kliniske konseskvenser av materialanvendelse innen odontologisk spesialistvirksomhet. Emnet skal formidle forståelse for materialenes betydning for klinisk funksjon innen de enkelte relevante spesialistområder.

Innhold:

Det blir tatt opp tema som generelle fysikalske, biologiske og kliniske egenskaper hos biomaterialer, enten av kunstig eller naturlig opphav. Regulatoriske forhold blir diskutert. Egenskaper hos spesifikke materialgrupper for direkte eller indirekte fremstilte tannrestaureringer, framstillingsteknologier, tannteknisk virksomhet og kliniske bivirkninger. Det er aktuelt med ekskursjon til tannteknisk laboratorium.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne har følgende læringsutbytte definert i kunnskaper og generell kompetanse:

Kunnskaper:

Studenten har kunnskaper som danner grunnlag for beslutninger for valg av gode og sikre materialer for pasienten. Studentene har kunnskaper om terminologi og prosesser relatert til materialer.

Generell kompetanse:

Studenten har vitenskapelig kompetanse til kritiske å vurdere materialer og teknologi. Studenten har kompetanse til å vurdere uønskede biologiske reaksjoner ved materialer.

Krav til forkunnskapar

Odontologisk grunnutdanning

Krav til studierett

Emnet er utarbeidet med tanke på studenter ved spesialistutdanning i odontologi.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger, seminarer, evt. demonstrasjoner, ekskursjon

Vurderingsformer

Skriftlig prøve av flervalgstypen

Karakterskala

Bestått/ ikke bestått

Litteraturliste

Litteraturlisten vil være klar innen 01.06. for høstsemesteret.

Kontakt

Førstekonsulent Else Fredriksen

e-mail: else.fredriksen@uib.no

tlf: 55 58 61 86