Hjem
Utdanning
Masteremne

Klinisk farmakologi

Mål og innhald

Kurset omfatter innføring i generell farmakologi i tillegg til omtale av medikamentgrupper. En legger vekt på bruk av informasjonskilder f.eks. bruk av Felleskatalogen, Norsk legemiddelhåndbok, RELIS, samt Terapianbefalinger fra Legemiddelverket.

Litteraturliste

Anbefalt litteratur:

M.M.Dale and D.G.Haylett: Pharmacology Condensed, Churhill Livingstone Elsevier 2004

I tillegg:

 • Felleskatalogen
 • Norsk legemiddelhåndbok
 • RELIS
 • "Terapianbefalinger fra Legemiddelverket".

Emneansvarleg

Prof. Lars Herfindal

Kontakt

Kontaktinformasjon

Seniorkonsulent Christine E. Kronenberger

christine.kronenberger@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  11.11.2019, 12:00
  Innleveringsfrist
  21.11.2019, 12:00
  Trekkfrist
  28.10.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen