Hjem
Studentsider
Masteremne

Klinisk farmakologi

  • Studiepoeng2
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeODO-FARM/06
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Kurset omfatter innføring i generell farmakologi i tillegg til omtale av medikamentgrupper. En legger vekt på bruk av informasjonskilder f.eks. bruk av Felleskatalogen, Norsk legemiddelhåndbok, RELIS, samt Terapianbefalinger fra Legemiddelverket.

Litteraturliste

Anbefalt litteratur:

M.M.Dale and D.G.Haylett: Pharmacology Condensed, Churhill Livingstone Elsevier 2004

I tillegg:

  • Felleskatalogen
  • Norsk legemiddelhåndbok
  • RELIS
  • "Terapianbefalinger fra Legemiddelverket".

Kontakt

Førstekonsulent Else Fredriksen

e-mail: else.fredriksen@uib.no

tlf: 55 58 61 86