Hjem
Studentsider
Masteremne

Genetikk for den odontologiske spesialistutdanningen

  • Studiepoeng2
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeODO-GEN/06
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk. Engelsk om det melder seg engelskspråklege studentar
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

Emnet gjer 2 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Spesialistutdanning i odontologiske disiplinar

Undervisningssemester

Haust kvart 3. år

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gje spesialistkandidatar i odontologi oppdatert fagleg bakgrunn i medisinsk genetikk for betre å kunne diagnostisere og vurdere kliniske tilstander der genetikken har betyding for behandling og ivaretaking av pasienten.

Emnet ODO-GEN/06 skal formidle forståing av genetiske prinsipp og arvemønster, og kliniske uttrykksformer, spesielt knytt til odontologi.

Innhald:

Studiet tar opp tema som:

A. Principles of human genetics.

- Introduction, history

- The cellular and molecular basis of inheritance. Mendelian inheritance.

- Chromosomes and cell division. Developmental genetics.

B. Principles of human genetics. Genetics in Medicine.

- Patterns of inheritance

- Population genetics

- Polygenic/Multifactorial Inheritance.

C. Genetics in Medicine. Clinical genetics.

- Syndromes

- Genetic counselling

D. Clinical genetics. Genetic methods.

- Cancer genetics

- Clinical cases related to dentistry

- Genetic methods

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten skal ha kunnskap om:

* Cellulær og molekylær basis og prinsipper for arv

- Kromosomer og celledeling

- Utviklingsgenetikk

- Arvemønster, populasjonsgenetikk

*Syndromer av betydning for odontologi

* Hva som blir gitt av informasjon ved genetisk veiledning

Generell kompetanse

Studenten skal ha økt kompetanse:

* Til klinisk å oppdage og vurdere pasienter som har symptomer der genetiske faktorer har betydning for tannbehandling, refusjonsordninger og for evt. behov for henvisning til andre behandlingsinstanser

Krav til forkunnskapar

Integrert master i odontologi eller tilsvarande

Krav til studierett

Emnet er primært tilrettelagt for studentar med odontologisk bakgrunn som tar spesialistutdanning innanfor odontologi. Emnet er og ope for PhD studentar.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

12 førelesingar á 45-60 min

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er krav om minimum 80% frammøte for å få gå opp til eksamen

Vurderingsformer

Heimeeksamen

Karakterskala

Bestått/ ikkje bestått

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 det året kurset haldes

Emneevaluering

Kvar 3. gong kurset vert arrangert

Kontakt

Førstekonsulent Else Fredriksen

e-mail: else.fredriksen@uib.no

tlf: 55 58 61 86