Hjem
Studentsider
Masteremne

Generell patologi for den odontologiske videreutdanningen

 • Studiepoeng4
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeODO-GENPA/06
 • Talet på semester1
 • SpråkEnglish
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

4 ECTS

Studienivå (studiesyklus)

Spesialistutdanning i odontologi

Undervisningssemester

Every third autumn semester

Mål og innhald

Goal:

To give the students an  understanding of  disease  mechanisms in general and how diseases can be diagnosed using common pathologic methods.

Content:

The course covers the most important topics in general pathology and is based on knowledge from

 master of dentistry. The course focuses on histopathology and has a practical approach through microscopy (virtual of digital scanned sections and traditional microscopy) of tissue sections. The course comprises topics like inflammation, hemodynamic disorders, neoplasia and diseases of the immune system, heart and  blood vessels.

Læringsutbyte

Knowledge:

Student

 • know the basic mechanisms behind the development of major disease entities
 • know the basic morphological features (macroscopic and microscopic) of relevant disease processes

Skills:

Student

 • Identify histopathological changes in an organ

General competence:  

The student

 • View the oral cavity as part of the body
 • Develop respect for patient¿s diseases

Krav til forkunnskapar

Master of dentistry or the equivalent of this

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Spesialistutdanningen i odontologi og PhD ved Det medisinske fakultet

Arbeids- og undervisningsformer

Lectures and courses

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Mandatory attendance

Vurderingsformer

Written exam

Hjelpemiddel til eksamen

None

Karakterskala

Passed/not passed

Vurderingssemester

Every third autumn semester

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programutvalet for odontologiske fag

Emneansvarleg

Kathrine Skarstein

Administrativt ansvarleg

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt