Hjem
Studentsider
Masteremne

Hodet og halsens makroskopiske anatomi for den odontologiske videreutdanning

  • Studiepoeng4
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeODO-MACR/06
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

4 studiepoeng. Emnet omfatter forelesninger og demonstrasjoner samt skriftlig eksamen

Studienivå (studiesyklus)

Spesialistutdanning i odontologi

Undervisningssemester

Kurset holdes hver annen eller tredje vår

Mål og innhald

Kurset tar for seg både deskriptiv og topografisk makroskopisk anatomi på detaljert nivå. Muskel- og skjelettsystem, blodforsyning og innervasjon er blant temaene som gjennomgås, samt særlige områder med kompleks oppbygning. Kurset har som mål å gi en omfattende og detaljert kunnskap om hodet og halsens anatomi. Hensikten er å danne et teoretisk grunnlag for ferdigheter og beslutninger i klinikken. Anatomikunnskap danner bakgrunnen for all kirurgisk behandling, men også for sykdomsforståelse og funksjon, noe som er vesentlig innen både behandling og rehabilitering.

Kurset er obligatorisk for spesialistutdanningskandidater i odontologi.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet kurs ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten skal etter endt kurs ha opparbeidet detaljert kunnskap om hodet og halsens anatomi, både deskriptivt og topografisk.

Ferdigheter

Studenten skal kunne nyttiggjøre seg tilegnet teoretisk kunnskap til å kunne ta kliniske beslutninger, både innen invasiv behandling og ved rehabilitering av defekte anatomiske strukturer.

Generell kompetanse

Studenten skal ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne sette seg inn i problemstillinger også utenfor eget spesialistområde og kunne ta del i tverrfaglige arbeidsoppgaver, samt formidle vurderinger til kollegaer og pasienter.

Krav til forkunnskapar

Integrert mastergrad i odontologi eller tilsvarende

Krav til studierett

Emnet er i utgangspunktet reservert for spesialistutdanning i odontologi. Andre deltagere kan tas opp avhengig av kapasitet.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger og demonstrasjoner, både på preparat og klinisk

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltagelse på eventuelle demonstrasjoner på preparat vil være obligatoriske

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 2 timer

Karakterskala

Bestått/ ikke bestått

Litteraturliste

Anatomisk atlas og lærebok i anatomi som for odontologistudiet

Kontakt

Førstekonsulent Else Fredriksen

e-mail: Else.Fredriksen@uib.no

Tel: 55 58 61 86