Hjem
Studentsider
Masteremne

Kurs i røntgen for spesialistutdanning i odontologi

 • Studiepoeng2
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeODO-RØNT1/06
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk/ skandinavisk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Spesialistutdanning i odontologi

Undervisningssemester

Høst hvert annet år.

Undervisningsstad

Institutt for klinisk odontologi, Årstadveien 19, 5020 Bergen

Mål og innhald

Kurset har som mål å utvide kunnskapen i tolking av konvensjonelle røntgenbilder i det dentomaxillofaciale området. I tillegg vil kurset gi en innføring i den siste utviklingen av radiologiske, diagnostiske teknikker som anvendes innenfor odontologi ( for eksempel CBCT-teknikk). Kurset skal gi kandidaten grunnleggende kunnskap i CBCT-teknikk samt berettigelsesvurdering og indikasjonsområde for volumundersøkelser.

Kurset vil også gi kandidaten bred kunnskap om strålehygiene.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne har følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten skal etter endt kurs ha:

 • utvidede kunnskaper om røntgenfysikk, bildekvalitet og diagnostikk.
 • grunnleggende kunnskaper om CBCT-teknikk og diagnostikk.
 • kunnskaper om henvisningsrutiner.

Ferdigheter

 

Studenten skal:

 • kunne nyttiggjøre seg strålevernskunnskap i berettigelsesvurdering.

Generell kompetanse

 

Studenten skal ha tilstrekkelig kompetanse til å:

 • kunne tolke både intraorale og ekstraorale (OPG) røntgenbilder i det dentoalveolære området.
 • kunne bedømme når pasienter bør henvises til utvidet radiologisk undersøkelse (for eksempel volumopptak).

Krav til forkunnskapar

Integrert master i odontologi eller tilsvarende

Krav til studierett

Emnet er i utgangspunktet reservert for den odontologiske spesialistutdanningen. Andre deltakere kan tildeles studierett avhengig av kapasitet.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger, demonstrasjoner og digitale læringsverktøy

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltagelse på begge seminardagene; demonstrasjoner og diagnostiske øvelser.

Vurderingsformer

I emnet benytter en følgende vurderingsform:

 • Hjemmeeksamen med 2 ukers innleveringsfrist via det digitale eksamensverktøyet Inspera

Karakterskala

Bestått/ ikke bestått

Litteraturliste

Kjernelitteratur:

 • White SC, Pharoah M.: Oral radiology, Principles and Interpretation. 7th edition
 • Ann Wenzel, MieWiese, IB Severin: Stråledoser. Stråleskader. Strålebeskyttelse.

Støttelitteratur:

 • Whaites E. Essentials of dental radiography and radiology. Churchill Livingstone. Siste utgave.
 • Petrén, Carlsöö: Anatomi för tandläkarstuderande
 • Gröndahl H-G: Oral radiologi. Invest-Odont.
 • Sobotta: Atlas of Human Anatomy, Vol 1, 14th edition

Kontakt

Førstekonsulent Else Fredriksen

e-mail: Else.Fredriksen@uib.no

Telefon: 55 58 61 86