Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Pedagogisk rettleiing

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodePED667
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Beskrivelse

PED6667 Rettleiing innafor lærarprofesjonen er eit emne som skal kvalifisere deg for oppgåver som rettleiar/mentor innafor lærarprofesjonen. Målet med studiet er å utvikle teoretisk innsikt i pedagogisk rettleiing som reiskap for profesjonell utvikling. Studiet vil ha ei praktisk forankring basert på deltakarane sin praksis som rettleiarar/mentorar.

Undervisning

Undervisninga består av 2 dagssamlingar ved Universitetet i Bergen.

For høsten 2019 blir det desse datoane: 12. september og 1. oktober. Begge dagar frå 09.00 - 15.30

Samlingane er ein kombinasjon av førelesingar, diskusjonar som tek utgangspunkt i deltakarane sin eigen rettleiingspraksis og andre studentaktive arbeidsmåtar.

Følgjande aktivitetar er obligatoriske:

  • førebudd deltaking på samlingar
  • lese utvalde tekstar på pensum og førebu ein munnleg presentasjon til første samling der ein trekker fram nokre poeng frå det ein har lese.

Dei obligatoriske arbeidskrava må godkjennast av lærar før studenten får ta eksamen.

Vurdering / eksamen

Innlevering av skriftleg eksamenstekst på omlag 1500 ord, som vert vurdert til bestått/ikkje bestått.

Opptaks- og forkunnskapskrav

For å få opptak må du ha lærarutdanning og minimum 3 års yrkeserfaring som lærar i skulen.

Kontakt

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak:

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

For spørsmål om fagleg innhald i studiet:

Institutt for pedagogikk
v/ førsteamanuensis Edel Kvam
55 58 39 80
edel.kvam@uib.no

Det psykologiske fakultet
v/ Hege Ekeland
55 58 47 68
hege.ekeland@uib.no

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs