Hjem
Studentsider
PhD-kurs

Grunnline for rettsvitskapleg metode

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodePHDJUR-G
  • Ressursar

Hovedinnhold

Kursomtale

Undervisingsspråk

 Norsk

Kursinnhald

Oppbygning av doktoravhandlingar, kompleks rettskjeldehandtering, argumentasjonsstruktur, tekstkvalitet og krav til akademisk ærlegdom

Hovudelement:

Nasjonalt oppstartseminar

Oppstartskurs om arbeidsverktøy og forskingsetikk

David Doublet-seminaret

Prosjektframlegging

Midtveisevaluering

Seminar i løpet av eitt år om:

Kjenneteikn ved gode rettsvitskaplege framstillingar, akademiske skrivekonvensjonar

Argumentasjonsstruktur og tekstkvalitet i juridiske tekstar

Kompleks rettskjeldehåndtering og innføring i ulike nivå av komparativ metode

Rettsdogmatikk og rettspolitikk

Læringsutbyte

Doktorgradskandidaten skal etter fullført grunnlinje ha innsikt i dei grunnleggjande krava til rettsvitskapleg metode og analysekvalitet på høgt internasjonalt nivå. Kandidaten skal ha innsikt i og kompetanse til å utvikle problemformuleringar på høgt nivå, og kunne gjere kvalifiserte strategiske val ved oppbygging av avhandlinga og behandling av kjeldene.

Undervisningsperiode

Vår

Studiepoeng

10 sp

Formelle krav

Påmelding og -fristar

Automatisk oppmelding ved opptak på Ph.d.-programmet i rettsvitskap.

Krav til forkunnskapar

Mastergrad eller tilsvarande i rettsvitskap. Se ellers "Hvem kan delta".

Vurderingsform

Greidd/ikkje greidd.

Utfyllande informasjon

Program

Infomøte: 2t

Skriveteknikk: Halvdagsseminar (4t), tre diskusjonssamlingar (à 2t).

Metodespørsmål: Halvdagsseminar (4t), tre diskusjonssamlingar (à 2t).

Kontaktinformasjon

For meir informasjon, ta kontakt via e-post: phd@jur.uib.no

Fagleg ansvar

 Professor Bjarte Askeland

Undervisningsstad

 Det juridiske fakultet i Bergen

Kontakt

Undervisningsperiode

Vår