Hjem
Studentsider
Masteremne

Elektromagnetisme II

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Gje generelle kunnskapar og ferdigheiter i elektromagnetisme på mastergradsnivå.

Innhald:

Emnet inneheld tema som elektriske og magnetiske felt og potensial, Maxwells likningar, konserveringslover, elektromagnetisk stråling, elektromagnetiske bølgjer i ulike materiale, relativistisk elektrodynamikk, samt matematiske teknikkar for løysing av elektromagnetiske problem.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha fylgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Etter fullført kurs skal studenten ha

 • generelle kunnskapar i elektromagnetisme på mastergradsnivå.

Ferdigheiter

Etter fullført kurs skal studenten kunne

 • greie ut om ulike elektromagnetiske konsept og lover
 • løyse matematiske oppgåver knytta til tema i kurset

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

PHYS112; MAT212

Studiepoengsreduksjon

 Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, 4 timar.

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  15.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.12.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen