Hjem
Studentsider
Masteremne

Relativistisk tungionefysikk

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodePHYS333
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk
  • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Uregelmessig. Går ved behov.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet omfattar fenomenologi av tungionekollisjoner, relativistisk kinetisk-teori, statistisk fysikk, termo- og hydrodynamikk, grunnleggande dynamiske og kollektive reaksjonsmodeller, kalkulasjonav målbare observabler og deres skalaegenskaper. Eksemplar på søk på kvark-gluon plasma og veskedynamikk blir henta frå eksperimenter i relativistisk tungionefysikk og i astrofysikk.

Læringsutbyte

Ved fullført emne skal studenten kunne:

- Gjøre rede for det teoretiske grunnlaget for eksperiment innan tungionefysikk utført
ved CERN og andre laboratorier.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

PHYS241, PHYS205, PHYS206

Studiepoengsreduksjon

Ingen.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Vurderingsformer

Munnleg eksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.