Hjem
Studentsider
Masteremne

Datasystem for eksperimentalfysikk

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodePHYS391
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk hvis engelskspråklige studenter, ellers norsk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål: Emnet har som mål å gje ein grundig innføring i bruken av avanserte datasystem for datainnsamling og sanntidsanvendelser.

Innhald: Emnet tar opp tema som moderne datamaskinarkitektur, inn/ut-einingar, sanntidsaktiviteter, parallelle aktiviteter, interprosess-kommunikasjon, nettverksteknologier og -protokoller. Å gi en grundig beskriving av utstyr, metodar og system knytt til bruk av datamaskiner i storskalaeksperiment. Det blir lagt stor vekt på praktisk systemarbeid.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har kjennskap om grunnleggande konsept i datamaskinarkitektur
 • kan bruke Linux og "shell"
 • forstår grunnleggande konsept i datainnsamling
 • kan bruke "inter-process communication" verktøy og "interrupts"
 • kan utvikle C programmer

Ferdigheiter

Studenten kan

 • utvikle datainnsamlingprogram

Generell kompetanse

Studenten har

 • forsterka sin evne til å bruke datamaskinen som verktøy til å løyse problem i fysikk og naturvitskap

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

PHYS291

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Semesteroppgave og laboratorieøvelser

Vurderingsformer

Semesteroppgave. Bestått/ikkje bestått

Karakterskala

Kun bestått / ikkje bestått

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon