Hjem
Studentsider
PhD-kurs

Atmosfærisk og marin optikk

  • Studiepoeng10
  • Undervisingssemester
  • EmnekodePHYSPHD964
  • Ressursar

Hovedinnhold

Kursomtale

Kursinnhald

PHYSPHD964 har samme emnebeskrivelse som PHYS264 som kan leses her: www.uib.no/emne/PHYS264

For å ta PHYSPHD964 må du være tatt opp på Ph.d.programmet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. I tillegg til obligatoriske aktiviteter i PHYS264, er det i tillegg følgende obligatoriske krav:

  • Godkjend skriftleg eller munnleg presentasjon av eit forskingstema relatert til det faglege innhaldet i kurset.

Kontakt