Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Profesjonsforberedelse 3 - Kommunikasjon og profesjonsutøvelse

  • Studiepoeng5
  • Undervisingssemester
  • EmnekodePROPSY301C
  • Talet på semester
  • Språk
  • Ressursar

Hovedinnhold