Hjem
Studentsider
Masteremne

Kvantitativ metode som grunnlag for psykologisk kunnskap

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

.

Læringsutbyte

.

Krav til forkunnskapar

.

Tilrådde forkunnskapar

.

Studiepoengsreduksjon

.

Krav til studierett

.

Arbeids- og undervisningsformer

.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

.

Vurderingsformer

.

Hjelpemiddel til eksamen

.

Karakterskala

.

Vurderingssemester

.

Litteraturliste

.

Emneevaluering

.

Programansvarleg

.

Emneansvarleg

.

Administrativt ansvarleg

.

Kontakt

.

Eksamensinformasjon