Hjem
Studentsider
Masteremne

Fordjupingskurs i kultur og psykopatologi; mental helse i eit krysskulturelt perspektiv.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Emneoppgåve

  Innleveringsfrist
  14.02.2020, 13:00
  Trekkfrist
  27.01.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen