Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Operativ psykologi 1

Beskrivelse

Operativ psykologi 1 handler om hvordan menneskelige faktorer påvirker situasjonsforståelse, beslutningstaking og atferd i forskjellige operative og kritiske situasjoner. Kurset tar for seg:

  • Teoretiske perspektiver på menneskelig atferd i operative situasjoner
  • Situasjonsbevissthet, felles mentale modeller, beslutningstaking
  • Stress, stressmestring og pårørendehåndtering etter kritiske hendelser
  • Ledelse, samhandling og trening av operative enheter

Undervisning

4 samlinger á 2 dager ved Universitetet i Bergen, over en periode på ca 6 mnd fra oktober-mars. Det er obligatorisk oppmøte på 3 av 4 samlinger.

Vurdering / eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen over 1 uke over oppgitt case. Eksamen blir vurdert etter karakterskalaen A-F.

Studiefinansiering

Kurset er godkjent for støtte fra Lånekassen.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Søkere over 25 år kan få opptak på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetanse. Du behøver ikke dokumentere dette.

Søkere under 25 år må dokumentere generell studiekompetanse (GSK). Du kan laste opp slik dokumentasjon i form av vitnemål eller tilsvarende samtidig som du søker plass.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset retter seg først og fremst mot deg som har erfaring fra operativt yrke, som f.eks. politi, brann- og redningstjeneste, forsvar, akuttmedisin, eller tilsvarende.

Kontakt

Kontakt

UiB Videre

55 58 20 40

videre@uib.no

Tilgjengelege kurs

Haust 2019
Pris: NOK 17500
Søknadsfrist: Frist utløpt