Hjem

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Operativ psykologi 1

Undervisning

Studiet er samlingsbasert med 4 samlingar à 2 dagar (totalt 48 undervisningstimar) i perioden oktober - mars.

Det er obligatorisk oppmøte på minimum 3 av 4 samlingar.  

Vurdering / eksamen

Skriftleg heimeeksamen på ei veke, der studentane skal identifisere og drøfte psykologiske faktorar som kan ha innverknad på utfallet av en gitt operativ situasjon (oppgitt case). Det vert nytta gradert karakterskala: A-F.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Søkjarar over 25 år blir tekne opp på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetanse, som du ikkje treng dokumentere. Søkjarar under 25 år må dokumentere generell studiekompetanse (GSK).

Du lastar opp eventuell dokumentasjon undervegs i søknadsprosessen.

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring frå operativt yrke.

Tilbud om studieplass

Det er 25 studieplassar på dette kurset. Søkjarar vert tekne opp kronologisk etter søknadsdato.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  01.04.2019, 09:00
  Innleveringsfrist
  08.04.2019, 13:00
  Trekkfrist
  18.03.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

Tilgjengelege kurs

Haust 2019
Pris: NOK 17500
Søknadsfrist: 01.09.2019