Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Krise og katastrofepsykologi

Mål og innhold

Deltidsstudiet PSYK643 Krise- og katastrofepsykologi skal gi økt kompetanse i å gjenkjenne og vurdere krise-, sorg- og katastrofereaksjoner hos barn og voksne og hvordan biologiske, emosjonelle og kognitive mekanismer påvirker reaksjoner og tilpasning på kort og lang sikt.

Gjennom studiet skal du få inngående kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og hvordan vi kan organisere og tilrettelegge psykososiale tiltak for overlevende og innsatspersonell.

Etter endt studium skal du kunne organisere mottakssenter, mobilisere psykososial støtte og tiltak for å ivareta overlevende og etterlatte, samt yte støtte til øvrig innsatspersonell.

Undervisning

Undervisningen består av 4 todagerssamlinger ved UiB, to samlinger i høstsemesteret og to dager i vårsemesteret. Samlingene består av forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser/demonstrasjoner.

Mellom 2. og 3. samling skal deltakerne levere inn obligatoriske oppgaver på ca 750 ord, som må være bestått før man kan ta avsluttende eksamen

Samlinger høsten 2019:
26. - 27. september
21. - 22. november

Samlinger våren 2020:
23.- 24. januar
23. - 24. april

Vurdering / eksamen

14 dagers skriftlig hjemmeoppgave på ca 5000 ord.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsv. grunnutdanning

Kontakt

Kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptak?

UiB Videre

55 58 20 40

videre@uib.no

Har du spørsmål om faglig innhold og organisering av studiet?

Senter for krisepsykologi

v/ faglig ansvarlig, psykolog/seniorrådgiver Unni Marie Heltne

55 58 46 81

unni.heltne@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  27.04.2020, 13:00
  Innleveringsfrist
  13.05.2020, 13:00
  Trekkfrist
  13.04.2020
  • Eksamensdel: Deltakelse - 3 av 4 samlingar

  • Eksamensdel: Innlevering case-oppgave

Tilgjengelege kurs

Haust 2019
Pris: NOK 18000
Søknadsfrist: Frist utløpt