Hjem
Studentsider
Masteremne

Krise og katastrofepsykologi

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Deltid

Undervisningssemester

Haust og vår

Mål og innhald

Emnet Krise og katastrofepsykologi tar sikte på å gi spesialisert innsikt i å kunne gjenkjenne og vurdere krise, sorg og katastrofereaksjoner hos barn og voksne, samt å forstå biologiske, emosjonelle og kognitive mekanismer som kan påvirke reaksjoner og tilpasning på kort og lang sikt.

Emnet skal formidle inngående kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon, organisering og tilrettelegging av psykososiale tiltak for overlevende og innsatspersonell, samt presentere metodikk og verktøy for å optimalisere tidlig intervensjon og psykososial støtte for enkeltpersoner, grupper og lokalsamfunn.

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad eller tilsvarande

Tilrådde forkunnskapar

Bachelorgrad eller tilsvarande

Krav til studierett

Emnet er åpent for inntil 25 studenter med studierett på masternivå. (EVU)

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen går over to semester og er lagt til fire samlinger à to dager. Samlingene er på til sammen om lag 48 timer og veksler mellom bruk av forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvinger/ demonstrasjoner. Forelesningene er tenkt å hjelpe studenten til å få oversikt over vesentlige momenter som kan være til nytte i videre individuelt og grupperelatert arbeid.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen går over to semester og er lagt til fire samlinger à to dager. Samlingene er på til sammen om lag 48 timer og veksler mellom bruk av forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvinger/ demonstrasjoner. Forelesningene er tenkt å hjelpe studenten til å få oversikt over vesentlige momenter som kan være til nytte i videre individuelt og grupperelatert arbeid.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Følgende arbeidskrav må godkjennes for at en skal kunne gå opp til eksamen:

 1. 80% obligatorisk deltakelse på samlinger, det vil si deltakelse på minimum 3 av 4 samlinger.
 2. Mellom samling 2 og 3 er det obligatoriske innleveringsoppgaver på ca. 750 ord (+/-10%) som må bestås før eksamen kan gjennomføres.

Karakterskala

A-F

Litteraturliste

Anbefalt litteratur på om lag 800 sider. Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem. Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no.

Emneansvarleg

Senter for krisepsykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Deltakelse - 3 av 4 samlingar

  • Eksamensdel: Innlevering case-oppgave